Geschiedenis

The International Academy of Osteopathy - IAO, werd in 1987 opgericht door Michel Janssens, Grégoire Lason en Luc Peeters. In dat jaar starten de opleidingen in België in beide landstalen, in Nederland en in Duitsland.

Grégoire Lason

gregoire_1_0.png MSc. Ost. (University of Applied Sciences)

Luc Peeters

luc-peeters_0_0.jpg MSc. Ost. (University of Applied Sciences)

Michel Janssens

michel_janssens.jpg † 1995

In 1987 richt de IAO de beroepsvereniging ABRO op, die op 8 september 1997 erkend wordt door de Raad van State. Een paar jaar later wordt de naam ABRO gewijzigd in ROB en in 2015 smelten de twee grootste beroepsverenigingen van België, ROB en SBO-BVO, samen tot BVBO-UPOB (Beroepsvereniging voor de Belgische osteopaten - Union Professionnelle des Ostéopathes de Belgique). In 1992 sticht de IAO de eerste school voor osteopathie in Noorwegen. In 1993 wordt de osteopathie erkend in Groot - Brittannië, gevolgd door Australië en Nieuw-Zeeland. Eveneens in 1993 start de IAO met de eerste dagschool voor osteopathie in België. Op 14.03.1995 overlijdt Michel Janssens. De IAO start met de "Michel Janssens Award", een prijs die jaarlijks aan de beste promovendus wordt uitgereikt. Op 27 maart 1997 behaalt The International Academy of Osteopathy als eerste school in Europa, het ISO 9001 kwaliteitslabel. In maart 1997 sluit de IAO een samenwerkingsakkoord af met The British College of Osteopathic Medicine en met The University of Westminster waardoor de IAO afgestudeerden het Bachelor of Science with honours in Osteopathic Medicine kunnen behalen. Op 6 februari 1998 worden de IAO afgestudeerden opgenomen in de American Academy of Osteopathy - A.A.O. Op 31 oktober 1998 behalen de docenten van de IAO het universitaire diploma in de osteopathische geneeskunde en zorgen daarmee voor een continentale primeur. De IAO ontvangt van ondermeer van Koning Albert II van België felicitaties. In 2000 sticht de IAO de eerste school voor osteopathie in Denemarken. Op 1 september 2001 start de IAO met E-Learning. In 2004 wordt het IAO programma door de The University of Wales gevalideerd. Afgestudeerden behaalden toen de Bachelor of Science with honours in Osteopathy. In 2004 start de IAO met haar opleiding in Oostenrijk. In 2005 wordt de IAO lid van The Osteopathic International Alliance - OIA. In 2005 start de IAO met haar opleiding in Zwitserland. Op 18.05.06 richt de IAO, samen met een paar andere Europese scholen die de academisering van de osteopathie nastreven, The European Register for Professional Osteopaths - ERPO op. Op 15 juni 2007 start de IAO met de publicatie van de "Osteopathische Encyclopedie", bestaande uit een hele reeks e-books. Op 16 mei 2008 dagvaardt de IAO de Belgische Staat wegens het niet uitvoeren van de wet op de niet-conventionele geneeswijzen. Tijdens het academiejaar 2008-2009 wordt gestart met postacademische vormingen die naam waardig. In januari 2009 sluit de IAO een samenwerkingsakkoord met University of Applied Sciences Tyrol (fhg) waardoor het voor de afgestudeerden van de IAO nu ook mogelijk wordt om het Master of Science in Osteopathie te behalen. Een primeur! In juni 2009 starten de IAO en COTN te Rijsel, Frankrijk met een academisch project waarin beide scholen intens met elkaar zullen samenwerken, zowel op vlak van opleiding, postacademische vorming, research en uitwisseling van studenten en docenten. Door deze samenwerking wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat de afgestudeerden van beide scholen erkende osteopaten in België en Frankrijk zijn en toegang krijgen tot het behalen van het Bachelor of Science diploma in osteopathie. Op heden (december 2012) studeerden 71 Masters of Science in Osteopathie af aan de University of Applied Science. In 2014 werd beslist om samen te werken met een nieuwe academische partner, the Buckinghamshire New University, kortweg Bucks. Studenten van de fulltime opleiding behalen nu eerst de Bachelor of Science in Osteopathic Studies (BSc.Ost.Stud) waarna ze verder de Master of Science in Osteopathie kunnen behalen.

The International Academy of Osteopathy

[ T VL] +32 (0)92 33 04 03
[ F VL] +32 (0)55 70 00 74
[ T NL] +31 (0) 20 632 95 75
[ F NL] +31 (0) 20 636 33 26

info@osteopathie.eu

IBAN BE28 3631 1569 9620
BIC: BBRUBEBB

logo-kmo-portefeuille_0_0.jpg