NVO doet aan censuur! | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

NVO doet aan censuur!

20/12/2016

Een paar weken geleden kregen we van de NVO de vraag of we, met een vooraf vastgelegd aantal woorden, wilden antwoorden op deze vragen:

Valt osteopathie te definiëren en dient ze serieus te worden genomen?

Ons antwoord zou gepubliceerd worden in het tijdschrift “De osteopaat”, dat de NVO uitgeeft.

In het laatste nummer (De Osteopaat Magazine, November 2016, jaargang 17, Nr.2) werd slechts een deel van ons antwoord gepubliceerd, en dit zonder ons hiervan op de hoogte te brengen, laat staan ons te vragen of we hiermee akkoord gaan. We stellen ook vast dat de antwoorden van anderen het aantal vooropgestelde woorden ruim overschrijdt, wat zo te zien geen beletsel is gebleken om deze integraal te publiceren. Hebben we hier te maken met censuur vanwege de redacteur (een journalist die het blijkbaar niet zo nauw neemt met zijn/haar beroepsethiek)? Vond men het tweede deel van ons antwoord niet belangrijk? We laten het aan de wijsheid van de lezer over om te oordelen wat de reden zou kunnen geweest zijn om ons antwoord, zonder hierover met ons te communiceren, niet integraal te publiceren. Hierna ons volledig antwoord, waarbij de onderlijnde tekst het het deel is dat door de NVO werd weggelaten.

Valt osteopathie te definiëren en dient ze serieus te worden genomen?

Een definitie is een samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden. Men gebruikt een taal waarin de woorden een heldere, ondubbelzinnige betekenis hebben en dat heeft tot gevolg dat men gemakkelijk kan uitmaken over welke inhouden men spreekt. Osteopathie valt perfect te definiëren:

“Osteopathie is de wetenschap en de kunst die op manuele wijze functiestoornissen in de mobiliteit van alle weefsels, die deelnemen in het ontstaan van ziekteverschijnselen, opspoort en desgevallend behandelt.”

Ook op het tweede deel van de vraag kan positief geantwoord worden. Gezondheidseconoom Prof. Lieven Annemans van de Universiteit Gent breekt in zijn boek “Je geld of je leven in de gezondheidszorg”, dat verscheen op 25.08.16, een lans om osteopathie op te nemen in de lijst met erkende geneeswijzen die door de overheid dringend dienen terugbetaald te worden: “Omtrent osteopathie bestaan er tientallen wetenschappelijke studies, met vaak mooie resultaten, … En het basisprincipe is toch een goede gezondheidszorg voor iedereen? Als het dan toch blijkt te werken en mensen te helpen, waarom wordt het dan niet terugbetaald?”

Grégoire Lason, Joint-Principal van The International Academy of Osteopathy, Kleindokkaai 3-5, 9000 Gent, België.