Curriculum | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

Curriculum

Het Master Programma (120 ECTS) bestaat uit 5 delen, semesters genoemd, en gaat door in het Engels.

Het diploma Master of Science in de osteopathie wordt in de hele EU erkend.

De studie heeft tot doel om de studenten te specialiseren in alle gebieden van de osteopathie en een verdere ontwikkeling van de beroepskwalificatie op hogeschoolniveau te garanderen, maar ook om de osteopathische behandelingstechnieken wetenschappelijk te onderzoeken.

Perspectieven

Afgestudeerden in het bezit van een Master of Science in de osteopathie kunnen zowel terecht in publieke en private inrichtingen in de gezondheids- of onderwijssector, als in het onderzoeksdomein. Als gediplomeerde osteopaten zijn zij in staat diagnose- en behandelingstechnieken gebruiken in de drie kerngebieden van de osteopathie.

Tijdens de opleiding leren ze osteopathische totaaldiagnoses stellen, klinische balansen opstellen en succesvolle behandelingsstrategieën ontwikkelen. Onze alumni zijn competente, betrouwbare en verantwoordelijke osteopaten die een hoogwaardige wetenschappelijke en medische opleiding hebben genoten. Daarenboven werken ze samen en wisselen ze ervaringen uit met andere medische disciplines.

Details van het curriculum

Inschrijven?

Inschrijven voor de Master Modules Integratie 3 en Integratie 4 kan via de IAO. Inschrijven voor de andere Mastermodules gebeurt via de website van de University of Applied Sciences Tyrol. Meer info kan je hier vinden.