Curriculum | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Curriculum

Zo goed als al onze patiënten komen met pijnklachten. Recent is hierover veel wetenschappelijk onderzoek verschenen waardoor acute zowel als chronische pijn veel beter begrepen wordt.

Deze module is dan ook een must voor elke osteopaat.

Programma

  • Structuren betrokken bij pijnregistratie.
  • Nociceptieve versus neuropathische pijn.
  • Acute en chronische pijn: mechanismen.
  • Factoren die pijn beïnvloeden.
  • Objectieve EEG Meetmethoden van pijn.
  • Mogelijke therapie van verschillende pijntypes.

Leerdoel

Na deze PAM zal de deelnemer in staat zijn om zowel nociceptieve als neuropathische pijn te begrijpen, te herkennen en adequaat te behandelen met respect voor de osteopathische principes.

Docent

Prof. Dr. Leo De Ridder, PhD.

Reacties van deelnemers

David Barrix
(MSc. Ost.)

"Persoonlijk vond ik deze uiteenzetting één van de beste, meest relevante en interessante cursussen dewelke ik de laatste jaren gevolgd heb ! Dit is een interessant, dagelijks in de praktijk voorkomend en praktisch zeer bruikbaar topic. Ik denk dat iedere osteopaat zich wel bewust is dat hij/zij met patiënten bezig is. Ik ben de mening toegedaan deze patiënten het recht hebben op een behandeling dewelke steunt op de meest recente en betrouwbare wetenschappelijke inzichten. Ik kan eenieder onder ons allen maar aanraden en motiveren om deze voordracht, indien deze in de toekomst opnieuw zou georganiseerd worden, te volgen. Enkel door cursussen van dit niveau kunnen we het niveau van de gemiddelde behandeldende osteopaat opkrikken en onze patiënten de beste zorgen verlenen waar ze recht op hebben !"