Curriculum | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Curriculum

Zo goed als al onze patiënten komen met pijnklachten. Recent is hierover veel wetenschappelijk onderzoek verschenen waardoor acute zowel als chronische pijn veel beter begrepen wordt.

Deze module is dan ook een must voor elke osteopaat.

Programma

  • Structuren betrokken bij pijnregistratie.
  • Nociceptieve versus neuropathische pijn.
  • Acute en chronische pijn: mechanismen.
  • Factoren die pijn beïnvloeden.
  • Objectieve EEG Meetmethoden van pijn.
  • Mogelijke therapie van verschillende pijntypes.

Leerdoel

Na deze PAM zal de deelnemer in staat zijn om zowel nociceptieve als neuropathische pijn te begrijpen, te herkennen en adequaat te behandelen met respect voor de osteopathische principes.

Docent

Prof. Dr. Leo De Ridder, PhD.