Curriculum | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Curriculum

Het curriculum werd opgesteld samen met een heel team van osteopaten en artsen met jarenlange ervaring in het werken met kinderen. 

Als je de bijscholing en je thesis met succes afrondt, behaal je de unieke Britse Master of Science in Osteopathy. We kunnen deze master uitreiken via onze academische partner, Bucks. Je behaalt dus naast het Diploma “Osteopathie bij Kinderen”, ook een Master of Science in Osteopathy uitgereikt door Bucks. Dit diploma is geldig in 45 Europese landen.

 

Je zal doorheen de bijscholing examens moeten afleggen, stage lopen en na de bijscholing zal je ook een thesis moeten indienen en verdedigen.

Jaar 1

Module 1: Inleiding in de Osteopathie bij kinderen

Module 2: Fertiliteit en zwangerschap

Module 3: De bevalling

Module 4: De boorling deel 1 (0-1,5j)

Module 5: De boorling deel 2

Module 6: Peuter en kleuter deel 1 (1,5-5j)

Module 7: Peuter en kleuter deel 2

Jaar 2

Module 8: Integratie 0 – 5 jaar: topic module

Module 9: Lagere school kind deel 1 (6-12 j)

Module 10: Lagere school kind deel 2 (6-12 j)

Module 11: Puber en adolescent deel 1 (12 – 21 j)

Module 12: Puber en adolescent deel 2 (12 – 21 j)

Module 13: Hoofpijn en EHBO voor kinderen

Module 14: Integratie van de ganse leerstof

Lestijden:

Vrijdag én Zaterdag, telkens van 08h30 tot 18h30

Docenten

 • Barrix David, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)

 • Prof Dr Cools Filip, Neonatoloog ( UZ Brussel - VUB)
 • Prof Dr De Ridder Leo,  Cel- en weefselbiologie ( UZ Gent)
 • Dr De Loof Els, Pediater (HHart Leuven)
 • Dr De Rooze Eike, Spoedarts (GZA Antwerpen)
 • Denys Alexandra, Vroedkundige (Vroedvrouwen team”Bolle buik” Leuven)
 • Mens Michiel, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)
 • Peeters Colette, B. Sc. (Hons) Ost. Med (London)
 • Peeters Luc, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)

 • Picchioni Alissa, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)

 • Roman Inge,  PhD. (Head of Research)
 • Samijn Bieke, PhD. researcher ; Kinesitherapeut ; pelvische reëducatie; praktijkassistent kinesitherapie
 • Schelpe Johan, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)

 • Dr Singh Binu (Kinder-Psychiater UZ Leuven)
 • van Stee Wouter, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)
 • Vloeberghs Lijne MSc Psychologie (UCLL Leuven)
 • Wynter Philippe DO

Deze lijst is nog niet volledig, van zodra er nog namen bevestigd zijn, publiceren we deze hier.

Een aantal eisen werden vooropgesteld

 • Het curriculum voldoet aan de normen van “The International Network of Pediatric Osteopathy (INPO)” (http://www.kinderosteopathen.de/pdf/keycompetencies.pdf) 300 contacturen waarvan minimaal 75 uren klinisch.
 • De meest frequente problemen binnen de populatie van kinderen (OIA-survey  2012) waar een osteopaat mee geconfronteerd kan worden, zijn toegelicht.
 • De interpretatie van ons beroep volgt de “Benchmarks for Training in Osteopathy (WHO 2010).
 • Verschillende rollen (Canmeds) van de osteopaat worden opgenomen in het curriculum omdat het beroep in eerste instantie gezondheid tracht te bevorderen eerder dan ziekten te genezen.
 • Cursisten worden geconfronteerd met “Clinical Reasoning” en met het gebruik van literatuur in het maken van keuzes, adviezen en de behandelingen van kinderen.
 • De cursus is zoveel mogelijk gebaseerd op Evidence Based Practice – EBP, en Evidence Informed Practice - EIP dit zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van didaktiek.

Wat leer je o.a. in deze bijscholing?

 • Veilig kunnen behandelen; ken je grenzen en verwijs correct.
 • Kinderen van alle leeftijden verantwoord kunnen onderzoeken en behandelen.
 • Theoretisch voldoende achtergrond over alle aspecten van de ontwikkeling van het kind hebben.
 • Theoretisch voldoende achtergrond hebben op medisch gebied van het kind.
 • Voldoende vaardigheden getraind hebben om kinderen te behandelen in functie van de ontwikkeling.
 • Naast de behandeling:
 1. Adviezen kunnen geven.
 2. Leeftijdsadequaat kunnen communiceren met het kind.
 3. Communicatie met de ouders.
 4. Communicatie met het werkveld zoals de arts die begrijpelijke uitleg verlangt.
 • Aandacht voor de bevordering van de gezondheid van het kind en zijn leefomgeving.
 • Kinderen in nood leren herkennen en hier een correcte attitude ontwikkelen.
 • Kennis van de zwangerschap, bevalling en de mogelijke ondersteuning van dit proces als osteopaat.

De thema’s per module zijn chronologisch opgebouwd zodat je steeds specifiek en leeftijdseigen problematiek ziet per leeftijdscategorie. Om praktische redenen zijn er uiteraard soms overlappingen zoals bijvoorbeeld de leerstof pathologie die in een module 2 leeftijdsgroepen kan omvatten.

Opzet

 • Twee jaren van ieder 7 modules (= 220 contacturen).
 • 12 dagen verplichte stage bij een collega die met kinderen werkt, 6 dagen per jaar (= 96 contacturen over 2 jaren).
 • Eindwerk onder vorm van het uitwerken van “Clinical Reasoning” mbt een opgegeven onderwerp.
 • Elke module telt 2 dagen. 9 lesblokken per dag.
 • Telkens van 08h30 tot 18h30.
 • Lesblokken van 50 min met 10 min pauze en 1h middagpauze.
 • Veel modules bevatten demonstraties (afhankeljk van het aanbod van kinderen) van de gedoceerde leerstof.
 • Goede mix van kennis, vaardigheden en wetenschap.

Eerste jaar

Module 1: Inleiding in de Osteopathie bij kinderen

 • Theorieën, concepten en wetenschappelijkheid bij het behandelen
 • Safety in de osteopathie bij kinderen
 • Motorische ontwikkeling
 1. Reflexen van 0 – 1,5 jaar
 2. Mijlpalen, normaal-abnormaal
 3. Onderzoek, interpretatie, behandeling
 4. Pathologie, rode vlaggen, safety
 5. Adviezen
 • Embryologie (deel 1)

Module 2: Fertiliteit en zwangerschap

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

 • Fertiliteit
  Bespreking oorzaken van fertiliteit, klassieke vruchtbaarheids-behandelingen en osteopathische ondersteuning
 • Zwangerschap
 1. Endocrinologische, fysiologische en posturale veranderingen
 2. Pathologie, rode vlaggen, safety
 3. Osteopathisch onderzoek en behandeling
 4. Topics: bekkeninstabiliteit, coccyx
 5. Demo behandeling zwangere vrouw
 6. Adviezen, communicatie en ethiek
 • Embryologie (deel 2)

Module 3: De bevalling

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

 • Safety hoogzwangere vrouw
 • Verschillende soorten bevallingen: verloop en complicaties (vroedkundige)
 • Osteopathisch onderzoek en  behandeling van de hoogzwangere vrouw
 • Pathologie, rode vlaggen, safety
 • Osteopathische behandeling postnataal (verdieping in PAM)
 • Topics
 1. Bekkeninstabiliteit
 2. Coccyx
 3. Incontinentie
 4. Liggingsanomalie baby
 • Lactatieproblemen: osteopathische interventie en adviezen

Module 4: De boorling deel 1 (0-1,5j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

 • De motorische ontwikkeling vervolg
 1. Reflexen van 0-1,5 jaar
 2. Mijlpalen, normaal-abnormaal
 3. Onderzoek, behandeling, interpretatie
 4. Pathologie, rode vlaggen, safety
 5. Advies en communicatie
 • Pathologie bij kinderen van 0-5 jaar
 1. Klassiek medisch onderzoek
 2. Ziektebeelden
 3. Herkennen van rode vlaggen.
 • Psycho-pedagogie bij kinderen van 0-5j
 1. De ontwikkeling cognitief, emotioneel, sociaal
 2. Herkennen van normaal gedrag
 3. Hechting
 4. Advies en communicatie
 • De schedelbasis: onderzoek, behandeling en integratie met de motoriek.

Module 5: De boorling deel 2

 Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

 • Functionele maag-darmklachten en endocrinologie
 1. Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie.
 2. Pathologie, rode vlaggen, safety
 3. Advies en communicatie
 • Het algemene functionele onderzoek van de boorling in het kader van preventie. (Vervolg op de motorische motorische ontwikkeling)
 1. Kijk op ontwikkeling
 2. Pathologie, rode vlaggen, safety
 3. Advies en communicatie
 • Prematuriteit
 1. Gevolgen voor de ontwikkeling
 2. Gevolgen voor de benadering van deze groep

Module 6: Peuter en kleuter deel 1 (1,5-5j)

 Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

 • Functionele oftalmologische klachten
 1. Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie.
 2. Pathologie, rode vlaggen, safety
 3. Advies en communicatie ( bvb strabisme)
 • Neurologie rijping en ontwikkeling
  Onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie
 • Psycho-pedagogie bij kinderen van 0 - 5j: Specifieke topics
 1. Verwennen
 2. Slaapklachten
 3. Angsten,…..
 4. Normaal-abnormaal, advies en communicatie
 • Algemeen functioneel onderzoek van de peuter en de kleuter in het kader van preventie. (Vervolg op de motorische motorische ontwikkeling)
 1. Kijk op ontwikkeling
 2. Pathologie, rode vlaggen, safety

Module 7: Peuter en kleuter deel 2

 Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

 • Functionele ORL-klachten
 1. Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie
 2. Pathologie, rode vlaggen, safety
 3. Advies en communicatie
 • Pathologie specifieke topics
 1. Verplichte ruglig, vaccinatie, medicatie, huilbaby, reflux (voorbeelden)
 2. Standpunten
 3. Advies en communicatie.
 • Neurologie vervolg
 1. Specifieke topics: leerproblemen, gedragsproblemen, … (voorbeelden)
 2. Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie
 • Het aangezicht: onderzoek en behandeling

Tweede jaar

Module 8: Integratie 0 – 5 jaar: topic module

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

 • Plagiocefalie, torticollis en helmtherapie
 1. Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie.
 2. Standpunten,
 3. Pathologie, rode vlaggen, safety
 4. Adviezen en communicatie
 • Veiligheid bij de behandeling van kinderen: cases, clinical reasoning en gebruik van ”best evidence” in de praktijk.
 • Klinisch werk

Module 9: Lagere school kind deel 1 (6-12 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

 • Gezonde voeding en gezond eetgedrag in het kader van de algemene gezondheid
 • Psycho-pedagogie 6- 12 j
 1. Leerproblemen en gedragsproblemen zoals ADHD, dyslexie, autisme,…. .
 2. Beleid, advies en communicatie
 • Psychomotoriek in de osteopathie
 1. Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie van het kind met leerproblemen
 2. Pathologie, rode vlaggen, safety
 3. Advies en communicatie
 • Functionele urogenitale klachten
 1. Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie
 2. Pathologie, rode vlaggen, safety
 3. Advies en communicatie

Module 10: Lagere school kind deel 2 (6-12 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

 • Het algemene functionele onderzoek van het kind tussen 6 en 12 jaar
 1. In het kader van preventie en leerproblemen
 2. Kijk op ontwikkeling
 3. Pathologie, rode vlaggen, safety
 4. Advies en communicatie
 • Pathologie bij kinderen van 6 -21 jaar
 1. Klassiek medisch onderzoek
 2. Ziektebeelden
 3. Pathologie, rode vlaggen, safety

Module 11: Puber en adolescent deel 1 (12 – 21 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

 • Fysiologie en verandering in de fysiologie in functie van de leeftijd
 1. Adviezen
 2. Beleid ( bvb sport bij kinderen, …)
 • Functionele luchtwegklachten
 • theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie
 • Pathologie, rode vlaggen, safety
 • Advies en communicatie
 • Psychosomatiek bij de puber, de adolescent en het kind in het algemeen
 1. Kennen van psychische ziektebeelden
 2. Misbruik, anorexia, obesitas, mishandeling, gedragsproblemen
 3. Signalen
 4. Beleid
 5. Advies en communicatie

Module 12: Puber en adolescent deel 2 (12 – 21 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

 • Functionele neuro-endocrine klachten en de immuniteit
 1. Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie
 2. Astma, obesitas, diabetes, immuniteit
 3. Pathologie, rode vlaggen, safety
 4. Advies en communicatie
 • Functionele klachten bij orthodontie
 1. Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie
 2. Beleid
 3. Advies en communicatie

Module 13: Hoofpijn en EHBO voor kinderen

 • Hoofdpijn
 1. Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie
 2. Pathologie, rode vlaggen, safety
 3. Beleid
 4. Advies en communicatie
 • Functionele onderzoek en behandelmogelijkheden van de fascia en durale structuren van het centrale zenuwstelsel (bvb posttrauma, …)
 • EHBO voor kinderen in de praktijk van de osteopaat

Module 14: Integratie van de ganse leerstof

 • Integratie 2 jaren
 • Topics
 • Cases
 • Voorstelling eindwerk onder vorm van “clinical reasoning” over een opgegeven topic