Curriculum | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Curriculum

Het curriculum werd opgesteld samen met een heel team van osteopaten en artsen met jarenlange ervaring in het werken met kinderen. 

Als je de bijscholing en je thesis met succes afrondt, behaal je de unieke Britse Master of Science in Osteopathy. We kunnen deze master uitreiken via onze academische partner, Bucks. Je behaalt dus naast het Diploma “Osteopathie bij Kinderen”, ook een Master of Science in Osteopathy uitgereikt door Bucks. Dit diploma is geldig in 45 Europese landen.

 

Je zal doorheen de bijscholing examens moeten afleggen, stage lopen en na de bijscholing zal je ook een thesis moeten indienen en verdedigen.

Module 1 - Jaar 1

Sessie 1: Inleiding in de Osteopathie bij kinderen
Sessie 2: Fertiliteit en zwangerschap
Sessie 3: De bevalling
Sessie 4: De boorling deel 1 (0-1,5j)
Sessie 5: De boorling deel 2
Sessie 6: Peuter en kleuter deel 1 (1,5-5j)
Sessie 7: Peuter en kleuter deel 2

Module 2- Jaar 2

Sessie 8: Integratie 0 – 5 jaar: topic module
Sessie 9: Lagere school kind deel 1 (6-12 j)
Sessie 10: Lagere school kind deel 2 (6-12 j)
Sessie 11: Puber en adolescent deel 1 (12 – 21 j)
Sessie 12: Puber en adolescent deel 2 (12 – 21 j)
Sessie 13: Hoofpijn en EHBO voor kinderen
Sessie 14: Kind & Gezin - Integratie van de volledige leerstof

Lestijden

Vrijdag en zaterdag, telkens van 08.30 tot 18.30 uur, met een uur middagpauze tussen 12.30 en 13.30 uur.

Docenten

 • Barrix David, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)

 • Prof Dr Cools Filip, Neonatoloog ( UZ Brussel - VUB)
 • Debisschop Maika, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)

 • Dr Gaëtane De Buysser Spoedarts (AZ Jan Palfijn Gent - Kind & Gezin) 
 • Prof Dr De Ridder Leo,  Cel- en weefselbiologie ( UZ Gent)
 • Dr De Loof Els, Pediater (HHart Leuven)
 • Dr De Rooze Eike, Spoedarts (GZA Antwerpen)
 • Denys Alexandra, Vroedvrouw (Vroedvrouwen team”Bolle buik” Leuven)
 • Peeters Colette, B. Sc. (Hons) Ost. Med (London)
 • Peeters Luc, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)

 • Picchioni Alissa, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)

 • Roman Inge, PhD.
 • Samijn Bieke, PhD. researcher ; Kinesitherapeut ; pelvische reëducatie; praktijkassistent kinesitherapie
 • Schelpe Johan, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)

 • Dr Singh Binu (Kinder-Psychiater UZ Leuven)
 • van Stee Wouter, MSc. Ost. (University of Applied Sciences)
 • Vloeberghs Lijne MSc Psychologie (Docent UCLL Leuven)
 • Willems Ingrid MSc Pedagogie (KU Leuven)
 • Wynter Philippe DO

Een aantal eisen werden vooropgesteld

 • De opleiding werd geaccrediteerd met een master of science in osteopathie door Buckinghamshire New University.
 • Het curriculum voldoet aan de normen van “The International Network of Pediatric Osteopathy (INPO)” (http://www.kinderosteopathen.de/pdf/keycompetencies.pdf) 300 contacturen waarvan minimaal 75 uren klinisch.
 • De meest frequente problemen binnen de populatie van kinderen (OIA-survey  2012) waar een osteopaat mee geconfronteerd kan worden, zijn toegelicht.
 • De interpretatie van ons beroep volgt de “Benchmarks for Training in Osteopathy (WHO 2010).
 • Verschillende rollen (Canmeds) van de osteopaat worden opgenomen in het curriculum omdat het beroep in eerste instantie gezondheid tracht te bevorderen eerder dan ziekten te genezen.
 • Cursisten worden geconfronteerd met “Clinical Reasoning” en met het gebruik van literatuur in het maken van keuzes, adviezen en de behandelingen van kinderen.
 • De cursus is zoveel mogelijk gebaseerd op Evidence Based Practice – EBP, en Evidence Informed Practice - EIP dit zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van didaktiek.

Wat leer je o.a. in deze bijscholing?

 • Veilig kunnen behandelen; ken je grenzen en verwijs correct.
 • Kinderen van alle leeftijden verantwoord kunnen onderzoeken en behandelen.
 • Je krijgt theoretisch voldoende achtergrond over alle aspecten van de ontwikkeling van het kind.
 • Je krijgt theoretisch voldoende achtergrond hebben op medisch gebied van het kind.
 • Je krijgt voldoende vaardigheden getraind om kinderen te kunnen behandelen in functie van de ontwikkeling.
 • Je krijgt kennis van de zwangerschap, bevalling en de mogelijke ondersteuning van dit proces als osteopaat.
 • Naast de behandeling zal je ook:
  • Adviezen kunnen geven.
  • Leeftijdsadequaat kunnen communiceren met het kind.
  • Juist kunnen communicareren met de ouders.
  • Duidelijk kunnen communiceren met het werkveld, zoals bv. de arts die begrijpelijke uitleg verlangt.
  • Aandacht leren hebben voor de bevordering van de gezondheid van het kind en zijn leefomgeving.
  • Kinderen in nood leren herkennen en hier een correcte attitude ontwikkelen.

De thema’s per sessie zijn chronologisch opgebouwd, dit betekent dat je steeds specifiek en leeftijdseigen problematiek ziet per leeftijdscategorie. Om praktische redenen zijn er uiteraard soms overlappingen zoals bijvoorbeeld de leerstof pathologie die in één sessie 2 leeftijdsgroepen kan omvatten.

Opzet

 • Twee modules (jaren) van telkens 7 sessies (= 220 contacturen).
 • Elke sessie telt 2 dagen. 9 lesblokken per dag.
 • Telkens van 08.30 tot 18.30 uur.
 • 1 uur middagpauze.
 • Veel sessies bevatten demonstraties (afhankelijk van hoeveel kinderen er aanwezig zijn) van de gedoceerde leerstof.
 • Goede mix van kennis, vaardigheden en wetenschap.

In functie van het gekozen traject:

 • 12 dagen verplichte stage bij een collega die met kinderen werkt, 6 dagen per jaar (= 96 contacturen over 2 jaren).
 • Course work
 • Examens
 • Thesis (Master) of eindwerk

Trajecten

Graad “Master of Science in Osteopathy” + “Post Graduate Certificate in Pediatric Osteopathy – Bucks” + “Post Graduate Certificate IAO”:

 • Je volgt de lessen.
 • Je slaagt voor de taken (course work) en stageverslagen.
 • Je slaagt voor de examens.
 • Je slaagt voor je masterthesis.

Certificate in Pediatric Osteopathy”:

 • Je volgt de lessen.
 • Je slaagt voor de taken (course work) en stageverslagen.
 • Je slaagt voor de examens.

Vrijblijvend traject zonder diploma of certificaat:

 • Je volgt de lessen.
 • Je doet de stages.
 • Je bent vrij om de examens af te leggen.
 • Je bent geslaagd voor je examens, deed al je stages en maakt een eindwerk in de vorm van het uitwerken van een “Clinical case” mbt de leerstof, dan ontvang je een certificaat in de pediatrische osteopathie van de IAO. Let op. Dit is geen diploma of een master van Bucks.

Ter verduidelijking: je kan je enkel inschrijven voor het volledige traject en de deelnameprijzen blijven dezelfde, ongeacht welk traject je uiteindelijk hebt gekozen. Je kan geen losse sessies volgen!

Module 1 - 1e jaar

Sessie 1: Inleiding in de Osteopathie bij kinderen

Inge Roman, PhD: Wetenschap in de praktijk.
Vrijdag 22/02/2019 - 08.30-12.30 uur

 • Hoe zoek ik betrouwbare literatuur op die mijn patiënt en mijn beroep aanbelangen?
 • Hoe waardeer ik de gevonden literatuur?
 • Hoe laat ik wetenschap en publicaties meespelen in klinische omstandigheden zoals bij het onderzoek, de behandeling en in het geven van adviezen aan ouders en zwangeren.

Wouter van Stee, MSc. Ost.: Het algemeen onderzoek bij kinderen.
Vrijdag 22/02/2019 - 13.30-18.30 uur

 • De verschillende stappen bij een algemeen onderzoek van een kind worden aangeleerd.
 • De opbouw van een consult bij kinderen.
 • De inhoud van een dossier: anamnese, safety, onderzoek, behandeling en adviezen.
 • De hedendaagse osteopathische inzichten te gebruiken bij het onderzoek van kinderen en zwangeren.
 • De basisprincipes en de standpunten om de veiligheid van kinderen te garanderen tijdens het onderzoek en de behandeling bij een osteopaat.

Prof. Dr. De Ridder L.: Embryologie (deel 1).
Zaterdag 23/02/2019 - 08.30 -18.30 uur

Sessie 2: Fertiliteit en zwangerschap

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Colette Peeters, BSc. Ost.: Fertiliteit.
Vrijdag 26/04/2019 - 08.30-12.30 uur

 • De factoren die de fertiliteit bepalen.
 • De bestaande medische behandelingen bij fertiliteitsproblemen.
 • Welke osteopathische ondersteuning kan er geboden worden bij fertiliteitsproblemen?

Colette Peeters, BSc. Ost.: Zwangerschap.
Zaterdag 27/04/2019 - 08.30-18.30

 • De endocrinologische, fysiologische en posturale veranderingen die een vrouw ondergaat tijdens de zwangerschap.
 • Pathologie, rode vlaggen, en safety die van belang zijn bij het behandelen van zwangere vrouwen.
 • Het osteopathische onderzoek en behandeling van zwangere vrouwen.
 • Adviezen, communicatie en ethiek in het kader van de behandeling van zwangere vrouwen.
 • Topics: bekkeninstabiliteit en coccyx klachten.
 • Demo: De behandeling van een zwangere vrouw in de klas. 

Prof. Dr. De Ridder L.: Embryologie (deel 1).
Vrijdag 26/04/2019 - 13.30-18.30 uur

Sessie 3: De bevalling

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Alexandra Denys, vroedvrouw BSc.: De bevalling.
Vrijdag 24/05/2019 - 08.30-12.30 uur

 • Verschillende soorten bevallingen: verloop en complicaties.

Colette Peeters, BSc. Ost.: De zwangerschap.
Vrijdag 24/05/2019 - 13.30-18.30 uur
Zaterdag 25/05/2019 - 08.30-18.30 uur

 • Aandacht voor de Safety van de hoogzwangere vrouw.
 • Het osteopathische onderzoek en behandeling van hoogzwangere vrouwen.
 • Pathologie, rode vlaggen, en safety welke van belang zijn bij het behandelen van zwangere vrouwen.
 • Ligging anomalieën van de  baby.
 • De osteopathische behandeling postnataal (verdieping in PAM): Bekkeninstabiliteit, coccyx klachten, incontinentie.
 • Lactatieproblemen: osteopathische interventie en adviezen.

Sessie 4: De boorling deel 1 (0-1,5j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Wouter van Stee, MSc. Ost.: Het neurologisch onderzoek bij baby's.
Vrijdag 21/06/2019 - 08.30-12.30 uur

 • De normale reflexen en de rijping van de reflexen van 0-1,5 jaar
 • De mijlpalen van de reflexen en het leren onderscheiden wat normaal of abnormaal is.
 • Onderzoek, behandeling, interpretatie van de onderzochte reflexen.
 • Safety op basis van het reflex onderzoek bij baby's.
 • Het gebruik van de reflexen in de behandeling
 • Advies en communicatie voor de ouders in het kader van de reflexen.

Philippe Wynter, D.O.: De schedelbasis.
Vrijdag 21/06/2019 - 13.30-18.30 uur

 • Je leert de schedelbasis onderzoeken.
 • Je leert de schedelbasis behandelen.
 • De relatie en de integratie van schedelbasis-disfuncties met de motoriek. 

Lijne Vloeberghs, MSc. Psychologie: Psycho-pedagogie bij kinderen van 0-5j.
Zaterdag 22/06/2019 - 08.30-12.30 uur

 • De ontwikkeling cognitief, emotioneel en sociaal van een kind van 0-5 j.
 • Herkennen van normaal gedrag.
 • Leren inspelen en aanpassen aan de maturiteit van het kind dat op consult komt.
 • Advies en communicatie naar ouders en kind over de mentale en de socio-emotionele ontwikkeling van het kind.

Dr. De Loof, Pediater: Pathologie bij kinderen van 0-5 jaar.
Zaterdag 22/06/2019 - 12.30-18.30 uur

 • Klassiek medisch onderzoek bij een baby wordt toegelicht.
 • De somatische ontwikkeling wordt uitgelegd.
 • De belangrijkste ziektebeelden bij kinderen van 0-5 jaar.
 • Herkennen van rode vlaggen en leren wanneer verwijzen naar een arts nodig is.

Sessie 5: De boorling deel 2

 Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

David Barrix, MSc. Ost.: Het neurologisch onderzoek bij baby's.
Vrijdag 20/09/2019 - 08.30-18.30 uur

 • Functionele maag-darmklachten en endocrinologie bij het kind
 • Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie bij functionele maag en darmklachten.
 • Pathologie, rode vlaggen, en safety in het kader van maag en darmklachten bij een osteopathische behandeling.
 • Advies en communicatie aan de ouders en het kind bij maag en darmklachten.

Luc Peeters en Wouter van Stee, MSc. Ost.: Voorstelling groepswerk clinical case.
Zaterdag 21/09/2019 - 08.30-12.30 uur

Prof. Dr. Cools F., Neonatoloog: Prematuriteit.
Zaterdag 21/09/2019 - 13.30-18.30 uur

 • Algemene begrippen rond prematuriteit.
 • Specifieke pathologieën in het kader van prematuriteit.
 • Het premature brein.
 • De behandeling van prematuur geboren kinderen op een neonatale zorgafdeling.
 • Gevolgen voor de benadering van deze groep.
 • Osteopathische clinical trails op de NCIU afdeling.

Sessie 6: Peuter en kleuter deel 1 (1,5-5j)

 Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Johan Schelpe, MSc. Ost.: Functionele oftalmologische klachten
Vrijdag 21/11/2019 - 08.30-18.30 uur

 • Ophthalmologie: Het visuele systeem en het belang ervan in de osteopathische behandeling van kinderen
 • Inleiding
 • Visuele vaardigheden
  Het visuele systeem ontleed
  Onderzoek van het visuele systeem in de osteopathische praktijk V.Behandeling van het visuele systeem in de osteopathische praktijk

Lijne Vloeberghs, MSc. Psychologie: Psycho-pedagogie bij kinderen van 0-5j: Topics.
Zaterdag 23/11/2019 - 08.30-12.30 uur

 • Verschillende zeer concrete thema’s waar je als osteopaat vragen over krijgt van de ouders die je consulteren worden behandeld:
  • Verwennen.
  • Slaap: normaal - klachten – angsten – nachtmerries.
  • Angsten: scheidingsangst.
  • Koppigheid.
  • Fantasie versus werkelijkheid.
  • Zindelijkheid: normaal - abnormaal – training -  moeilijkheden.
  • Normaal-abnormaal, advies en communicatie.

Wouter van Stee, MSc. Ost.: De motorische ontwikkeling
Zaterdag 23/11/2019 - 13.30-18.30 uur

 • De motorische ontwikkeling.
  • Mijlpalen: normaal-abnormaal.
  • Onderzoek, observatie en interpretatie van de motoriek  bij het kind van 0-2 j.
  • De behandelingsmogelijkheden als osteopaat bij een motorisch probleem.
 • Safety onderzoek aan de hand van de motorische ontwikkeling.
  • Verticale en horizontale ontwikkelingslijnen.
  • Persisterende motoriek.
  • Afwijkende motoriek.
  • Pathologie, rode vlaggen.
 • Case bespreking waarbij de motoriek en de reflexen een onderdeel zijn van de functionele disfunctie ( bvb een voorkeurshouding in combinatie met  reflux)
  • Anamnese.
  • Observatie.
  • Onderzoek.
  • Besluiten.
  • Reflectie.
 • EBM: Pubmed motoriek.
 • Aangeven welke adviezen je als osteopaat kan meegeven aan ouders ter ondersteuning en ter stimulering van de normale motoriek.

Sessie 7: Peuter en kleuter deel 2

 Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Philippe Wynter, D.O.: Functionele ORL klachten – het aangezicht.
Vrijdag 6/12/2019 - 08.30-18.30 uur

 • Onderzoek bij kinderen met functionele ORL klachten en van het aangezicht.
 • Osteopathisch behandeling bij functionele ORL klachten en functionele disfuncties van het aangezicht.
 • Pathologie, rode vlaggen, safety bij ORL klachten.
 • Advies en communicatie aan de ouders.

Johan Schelpe, MSc. Ost.: Neuro-communicatie.
Zaterdag 7/12/2019 - 08.30-12.30 uur

 • Inleiding over communicatie.
 • Hersenen en hersengebieden in relatie tot communicatie.
 • Wat is communicatie?
 • Toegepast:
  • Communicatie met de kinderen prenataal.
  • 0 tot 2jr - 2 tot 6jr - 6 tot 14jr – puberteit.
  • Communicatie met de ouders.

Dr. De Loof, Pediater: Pathologie bij kinderen van 0-5 jaar.
Zaterdag 7/12/2019 - 13.30-18.30 uur

 • Verschillende zeer concrete pathologieën, waar je als osteopaat vragen over krijgt van de ouders die je consulteren, worden behandeld. Dr De Loof geeft een medische kijk op verschillende thema’s.
  • Groei en maturatie.
  • Slapen en slaapklachten.
  • SIDS ( wiegedood).
  • Groeipijnen.
  • Orthopedie: intoïng, genu varum-valgum, W zit, pes planus, steunzolen.
  • Vaccinatie.
  • Krampen – kolieken en darmmicrobioom.
  • Reflux – GERD.
  • Huilen -  huilbaby’s.

Module 2 - 2de jaar

Sessie 8: Integratie 0 – 5 jaar

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Alissa Picchioni, MSc. Ost.: Asymmetrie.
Vrijdag 22/02/2020 - 08.30-18.30 uur

 • Vormafwijkingen van de schedel, torticollis en helmtherapie.
 • Hoe verstaat de osteopaat asymmetrie en hoe gaat hij/zij hier mee om?
 • Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie.
 • Pathologie, rode vlaggen, en safety bij vormafwijkingen van de schedel en asymmetrie.
 • Adviezen en communicatie voor de ouders.
 • Veiligheid bij de behandeling van kinderen met asymmetrie: cases, clinical reasoning en gebruik van ”best evidence” in de praktijk.
 • Klinisch werk

Philippe Wynter, D.O.: Otitis media op basis van functionele disfuncties.
Zaterdag 23/02/2020 - 08.30-12.30 uur

 • Onderzoek bij kinderen met otitis media.
 • Osteopathisch behandeling bij otitis media op basis van functionele disfuncties.
 • Pathologie, rode vlaggen, safety bij ototis media.
 • Advies en communicatie aan de ouders.

Wouter van Stee, MSc. Ost.: Algemene behandeltechnieken – deel 1 leerproblemen.
Zaterdag 23/02/2020 - 13.30-18.30 uur

 • Groepspresentatie van behandeltechnieken die bij kinderen veilig toegepast kunnen worden aan de hand van een uitgewerkte case.
  • Gebruik van referenties in het voorstellen van de technieken.
 • Een inleiding in leerproblemen bij kinderen vanuit een osteopatische visie.

Sessie 9: Lagere school kind deel 1 (6-12 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Ingrid Willems, MSc. pedagogie: Voeding.
Vrijdag 26/04/2020 - 08.30-12.30 uur

 • Gezonde voeding en gezond eetgedrag in het kader van de algemene gezondheid.
 • Wat je moet weten over eten bij baby’s en jonge kinderen?
  • Wat je moet ervaren?
  • Wat je moet doen?
 • Behandelen.
 • Adviseren.
 • Doorverwijzen.
 • Leren kijken en beoordelen van klinische situaties aan de hand van videobeelden.

Bieke Samijn, PhD. Motorische revalidatie: Urogenitale problemen bij kinderen.
Vrijdag 26/04/2020 - 12.30-18.30 uur

 • Zindelijkheid en incontinentie bij kinderen.
 • De onderliggende factoren die bij kinderen tot klachten in de zindelijkheid kunnen leiden.
 • Onderzoek van het kind met zindelijkheidsklachten.
 • Behandeling – Urotherapie:
  • Statiek.
  • Medicatie.
  • Therapieresistentie.
 • Aan de hand van casussen wordt er geoefend om klinische situaties te leren inschatten.

Lijne Vloeberghs, MSc. Psychologie: Leerproblemen 6-12 j.
Zaterdag 27/04/2020 - 08.30-12.30 uur

 • Kernbegrippen met betrekking tot leerproblemen.
 • Een blik op de klassieke diagnostiek van leerproblemen.
 • Toelichting van de begrippen: concentratie, geheugen en intelligentie.
 • Leerproblemen: dyslexie – dyscalculie – dyspraxie.
 • Gedragsproblemen: AD(H)D – ASS.

Wouter van Stee, MSc. Ost.: Algemene behandeltechnieken – deel 2 leerproblemen.
Zaterdag 27/04/2020 - 13.30-18.30 uur

 • Een inleiding in leerproblemen bij kinderen vanuit een osteopatische visie.
 • De ontwikkeling van het leerveld en de lateralisatie.
 • Leervoorwaarden en schoolrijpheid.
 • Factoren in een sensomotorisch onderzoek: tonus, coördinatie, oprichting, toewending.
 • Leervoorwaarden en randvoorwaarden tot leren.
 • Golden standard voor een consult en het onderzoek van een kind met leermoeilijkheden kennen en kunnen
 • Wat kan een osteopaat doen ter ondersteunig van het kind met leerproblemen?
 • Realistische verwachtingen in de behandeling of ondersteuning van kinderen met leerproblemen.
 • Netwerking rond het kind met leerproblemen.
 • Adviezen en communicatie met ouders en het veld rond het kind met leerproblemen.

Sessie 10: Lagere school kind deel 2 (6-12 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Philippe Wynter, D.O.: orthopedische problemen bij kinderen.
Vrijdag 24/05/2020 - 08.30-18.30 uur

 • Onderzoek bij kinderen met orthopedische problemen.
 • Osteopathisch behandeling of ondersteuning van orthopedische problemen  bij kinderen
 • De belangrijkste orthopedische problemen bij kinderen vanuit een osteopathsich perspectief.
 • Rode vlaggen, safety bij orhopedische problemen.
 • Advies en communicatie aan de ouders.

Luc Peeters Wouter van Stee, MSc. Ost.: Groepswerk posterpresentatie.
Zaterdag 25/05/2020 - 08.30-12.30 uur

 • In voorbereiding van het eindexamen en de thesis wordt er aan de hand van een posterpresentatie een clinical case gebracht voor de klas.
 • In kleine groepen wordt een case vanuit de eigen praktijk met betrekking tot de leerstof van de voorbije 2 jaren voorbereid waarbij de cursist aan de hand van literatuur zijn klinisch redeneren en zijn klinisch handelen onderbouwt.
 • In de klas is er een constructief debat met kritische reflectie over de presentatie in het perspectief van de osteopatische principes met de andere studenten en met de docenten die de presentatie begeleiden.

Dr. De Loof, Pediater: Pathologie bij kinderen van 6-21 jaar.
Zaterdag 25/05/2020 - 13.30-18.30 uur

 • Klassiek medisch onderzoek bij een kind  wordt toegelicht.
 • De somatische ontwikkeling wordt uitgelegd.
 • De belangrijkste ziektebeelden bij kinderen van 6-21jaar worden toegelicht.
 • Herkennen van rode vlaggen en leren wanneer verwijzen naar een arts nodig is.

Sessie 11: Puber en adolescent deel 1 (12 – 21 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

David Barrix, MSc. Ost.: Het neuro-endocrino -immunologisch systeem.
Vrijdag 21/06/2020 - 08.30-18.30 uur

 • Functionele neuro-endocrinologische klachten en de relatie met de immuniteit.
 • Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie.
 • Verschillende aandoeningen worden toegelicht: Astma, obesitas, diabetes, immuniteit.
 • Pathologie, rode vlaggen, safety.
 • Advies en communicatie.

David Barrix, MSc. Ost.: Orthodontie en de osteopatische ondersteuning hiervan.
Zaterdag 22/06/2020 - 08.30-18.30 uur

 • Functionele klachten bij orthodontie.
 • Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie.
 • Beleid.
 • Advies en communicatie.

Sessie 12: Puber en adolescent deel 2 (12 – 21 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Luc Peeters, MSc. Ost.: Luchtwegen, hart en inspanningsfysiologie bij het kind.
Vrijdag 20/09/2020 - 08.30-18.30 uur

 • Fysiologie en verandering in de fysiologie in functie van de leeftijd.
 • Functionele luchtwegklachten bij het kind.
 • Functionele hartklachten bij het kind.
 • Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie.
 • Beleid ( bvb sport bij kinderen, …).
 • Pathologie, rode vlaggen, safety.
 • Advies en communicatie. 

Dr Singh B., Kinderpsychiater: Psychosomatiek en het kind in nood
Zaterdag 21/09/2020 - 08.30-18.30 uur

 • Gehechtheid en verbinding met het kind, ook als zorgverlener als voorwaarde voor effectiviteit van de behandeling.
 • Regulatie – zelfregulatie – coregulatie van het systeem van het kind.
 • Window of tollerance met betrekking tot regulatie
 • Wat te doen als osteopaat in relatie tot het kind
  • Het kind is meer dan zijn lichaam.
  • Psycho-educatie rond zelfregulatie, co-regulatie en zelfzorg aan de ouders geven.
  • Observeer en verwijs correct indien de situatie dit vraagt.
 • Signalen om te verwijzen worden uitgelegd.
 • Het kind in nood en de juiste attitude

Sessie 13: Hoofpijn en EHBO voor kinderen

Maika Debisschop MSc. Ost.:  Hoofdpijn – Trauma.
Vrijdag 22/11/2020 - 08.30-18.30 uur

 • Theorie, onderzoek en behandeling bij hoofdpijn toegepast in de osteopathie.
 • Functionele onderzoek en behandelmogelijkheden van de fascia en durale structuren van het centrale zenuwstelsel (bvb posttrauma, …).
 • Pathologie, rode vlaggen, safety.
 • Beleid, advies en communicatie. 

Dr De Loof E, pediater en  Dr De Rooze E, Spoedarts: EHBO bij kinderen
Zaterdag 23/11/2020 - 08.30-18.30 uur

Sessie 14: Kind & Gezin - Integratie van de volledige leerstof

Dr De Buysser, Spoedarts: Kind en Gezin
Vrijdag 6/12/2020 - 08.30-12.30 uur

 • Toelichting van de werking van kind en gezin.
 • Levels van consultaties:
  • Gewoon standaard consult.
  • Extra opties: pedagogisch advies.
  • Kind in nood:
   • Opvolging signalen.
   • Bescherming kind met signalen.
 • Wat verwacht kind en gezin van een osteopaat met betrekking tot:
  • Voeding – medicatie – vaccinatie – behandelingen – safety.
 • Casusbespreking.
 • Discussie-overleg moment.

Meerdere docenten: Integratie 2 jaren:
Vrijdag 6/12/2020 - 13.30-18.30 & zaterdag 7/12/2020 - 08.30-18.30 uur

 • Topics
 • Cases
 • Voorstelling eindwerken