Opleiding osteopathie

Opleiding in osteopathie

De IAO is een internationale school waar de studenten dankzij de academische samenwerking die de IAO heeft met The University of Applied Sciences Tyrol (fhg) en Buckinghamshire New University (Bucks) het Diploma in Osteopathie, de Bachelor of Science in Osteopathic Studies of de Master of Science in Osteopathie kunnen behalen, volledig conform met het Bologna Proces.

Opleiding osteopathie op maat

Bij de IAO staat de individuele student centraal. Een student volgt hier de opleiding osteopathie die het best bij hem/haar past: fulltime, parttime, medische voorkennis of niet, postgraduaat, osteopathie, manipulaties ...

Erkende opleiding

De IAO opleiding osteopathie wordt o.a. door de Vlaamse Overheid,  Buckinghamshire New University en University of Applied Sciences Tyrol (fhg) erkend. U kan dus bij verschillende instanties terecht voor subsidies en afgestudeerden kunnen lid worden van meerdere verenigingen, zoals de BVBO-UPOB (Beroepsvereniging van de Belgische Osteopaten - Union Professionnelle des Ostéopathes de Belgique. Fusie van het ROB en het SBO-BVO), het Nederlands Register voor Osteopathie, NRO, het ERPO (Europees Register voor Professionele Osteopaten). De IAO is ook de eerste en enige school voor osteopathie in de Benelux waar, dankzij de samenwerking met University of Applied Sciences Tyrol (fhg), een Master of Science in de Osteopathie kan behaald worden die volledig is ingeschreven in het Bologna Proces en die volledig in overeenstemming is met de Benchmarks for Training in Osteopathy zoals zij door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) werden voorgeschreven. De afgeleverde Master is volledig in overeenstemming met het Vlaams DECREET VAN 4 APRIL 2003 BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN HET HOGER ONDERWIJS (B.S., 14 juli 2003). In artikel 25, §6 van dit structuurdecreet staat heel duidelijk te lezen: “Degene aan wie op grond van een examen aan een niet in de Vlaamse Gemeenschap gevestigde instelling voor hoger onderwijs een graad is verleend van bachelor, master of doctor (doctor of philosophy, met afkorting PhD of dr) en die gerechtigd is die graad in het betreffende land als titel te voeren, is eveneens gerechtigd die graad als titel te voeren in de Vlaamse Gemeenschap op dezelfde wijze als in het betreffende land met aanduiding van de instelling van hoger onderwijs die de graad heeft verleend.” Wilt u ook een opleiding osteopathie volgen aan de IAO? Het afgeleverde Master diploma is tevens door NARIC erkend. Schrijf u dan nu in!

The International Academy of Osteopathy

[ T VL] +32 (0)92 33 04 03
[ F VL] +32 (0)55 70 00 74
[ T NL] +31 (0) 20 632 95 75
[ F NL] +31 (0) 20 636 33 26

info@osteopathie.eu

IBAN BE28 3631 1569 9620
BIC: BBRUBEBB

logo-kmo-portefeuille_0_0.jpg