Wordt 2018 het jaar dat de wet Colla wordt uitgevoerd? | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

Wordt 2018 het jaar dat de wet Colla wordt uitgevoerd?

27/04/2018

Het is ondertussen al 19 jaar geleden dat de Wet Colla door het federaal parlement werd goedgekeurd en nog steeds wachten we vol ongeduld op de effectieve uitvoering ervan.

Marcel Colla (SP.A), toenmalig minister van Volksgezondheid, wilde in 1999 de beoefenaars van vier niet-conventionele geneeswijzen, waaronder osteopathie, gaan registreren. Een wet waar wij zeer sterk achter staan maar die helaas tot op vandaag nog steeds niet is uitgevoerd.

In 2013 heeft het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg op vraag van toenmalig minister Laurette Onkelinx (PS), een rapport opgemaakt over deze alternatieve behandelwijzen maar daarna werden er geen verdere stappen meer ondernomen.

We blijven hopen op een regering die dapper genoeg is om deze wet eindelijk uit te voeren en ondertussen blijven we onze studenten opleiden tot competente osteopaten via een wetenschappelijk gefundeerde masteropleiding.

Meer info over de Wet Colla op de website van ejustice.