Mission and values | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

Mission and values

We want to train our students to be safe, competent and independent osteopaths. We therefore offer modern courses that meet the highest possible academic standards. We set great store by a good scientific foundation (Evidence-Based Practice - EBP). Our students are expected always to act on the basis of a broad scientific knowledge.

Quality. Innovation. Appreciation. Respect.

That is what we at the IAO® stand for.

Quality: We are continually looking for ways to make our courses even better. Today's students play a major role in this: it is partly through their feedback that we can improve the quality of our services.
Innovation: The IAO® keeps abreast of the latest developments (Evidence-Based Practice). For years we have been implementing "blended learning" in our curriculum. This means that our teaching method consists of a combination of classic instruction and e-learning. In addition, we continue to look for ways to make the Evidence-Based Practice model even more visible in our courses.
Appreciation: Much appreciation for the discipline of osteopathy, but also for the efforts of our staff, teachers and students.
Respect: Not only respect for our students, our teachers, our assistants and staff, but also for the patients. The relationship between the osteopath and his/her patient is based on mutual respect.

Osteopathic profession

The IAO® continues to work towards increasing the academic nature of the osteopathic profession and the recognition of the profession of osteopathy in all countries where we organise training. Collaboration with the existing medical professions is vitally important in this regard.

Social purpose

In addition to our osteopathy courses, we also try and fulfil a social purpose. In our clinics in Ghent and Antwerp (Belgium), we give everyone the chance to enjoy the benefits of an osteopathic treatment. In the clinics, patients can be treated free of charge by our final-year students, of course always under the supervision of a qualified osteopath.

Misja i wartość - Poland

Chcemy wyszkolić naszych studentów, tak aby w kompetentny, samodzielny i bezpieczny sposób mogli wykonywać zawód osteopaty. Z tego powodu oferujemy nowoczesne kursy, spełniające najwyższe akademickie standardy. Przywiązujemy wielką wagę do podstaw naukowych (Evidence-Based Practice - Praktyka oparta na dowodach). Od naszych studentów wymagamy działań w oparciu o szerokie spektrum wiedzy naukowej.

Jakość. Innowacja. Uznanie. Szacunek.

To jest to, co jest dla nas ważne w IAO.

Jakość: Nieustannie szukamy sposobów, aby nasze szkolenia były jeszcze lepsze. Studenci odgrywają główną rolę w tym procesie: dzięki ich opiniom możemy poprawiać jakość naszych usług.

Innowacja: IAO® podąża za najnowszymi doniesieniami naukowymi (Evidence-Based Practice EBP - Praktyka oparta na dowodach). Od lat realizujemy nauczanie w formie mieszanej tzw. „blended learning”. Oznacza to, że nasza forma nauczania składa się z kombinacji klasycznego nauczania oraz e-learningu. Ponadto dokładamy starań aby model EBP był jeszcze bardziej widoczny w naszych kursach.

Uznanie: Duże uznanie dla samej osteopatii, ale również wysiłków naszej kadry, nauczycieli oraz studentów.

Szacunek: Nie tylko dla naszych studentów, wykładowców, asystentów i pracowników, ale także dla pacjentów. Relacja pomiędzy osteopatą a jego/jej pacjentem opiera się na wzajemnym szacunku.

Zawód osteopata

IAO® aktywnie pracuje na rzecz rozwoju charakteru naukowego (akademickiego) osteopatii i uznania zawodu osteopatii we wszystkich krajach w których organizuje szkolenia. Współpraca z istniejącymi zawodami medycznymi jest kluczowa w tym względzie.

Cel społeczny

Poza szkoleniami z zakresu osteopatii, realizujemy również cele społeczne. W naszych klinikach w Gandawie i Antwerpii (Belgia) umożliwiamy każdemu czerpanie korzyści z terapii osteopatycznej. W naszych klinikach pacjenci są leczeni za darmo przez studentów ostatnich lat, oczywiście zawsze pod nadzorem wykwalifikowanych osteopatów.