What does an osteopath do? | The International Academy of Osteopathy IAO
 

What does an osteopath do?

Patients can turn to an osteopath for a variety of complaints.

   

Possible complaints

Possible complaints include:
• Back and neck problems: pain, lumbago, hernia, blockades, muscle stiffness, limited mobility, etc.
• Joint problems: pain, frozen shoulder, tennis elbow, etc.
• Headache: tension headache, migraine, dizziness, etc.
• Sports injuries: sprains, repeated inflammation, tendinitis, cramps, pains, etc.
• Visceral complaints: acid indigestion, heartburn, bloating, intestinal problems, constipation, digestive complaints, etc.

For children, osteopathy can provide help with excessive crying, reflux, functional posture disorders, behavioural disorders, concentration disorders, developmental delays, poor sleep, abdominal pain, intestinal cramps, difficult bowel movements, etc.

What is osteopathy?

Osteopathy is a manual examination and treatment method of the integrated musculoskeletal, visceral system and craniosacral systems. The osteopath examines and treats manually the mobility of all these systems and looks for limitations in mobility that could be linked to the patient's complaint. Osteopaths make use of an extensive practical knowledge of anatomy, physiology, neurology and pathology. By treating mobility of the musculoskeletal, the vascular, neurological and fascial system in an integrated and structured way, patients healing capacities increase dramatically.

What does the osteopath do?

An osteopath will identify all the blockades and losses in mobility in the body that are linked to the complaint. For example, he will look for the cause of the complaint and treat this by means of manipulations, muscle energy techniques and mobilisations. The osteopath does not heal, but encourages the body's own healing capacity. He does this by removing blockades and reductions in mobility that are standing in the way of the healing process. Technical aids or medication are not used. After the treatment the body needs time to respond to the techniques. There is normally a gap of at least a week between two treatments.

Co robi osteopata ? - Poland

Osteopata może pomóc pacjentom w wielu dolegliwościach.

Możliwe dolegliwości

  • Problemy kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego, szyjnego: ból, rwa kulszowa, rwa udowa, przepukliny, zablokowania, sztywność mięśniowa, ograniczenia ruchomości, itd.
  • Problemy stawowe: ból, zamrożony bark, łokieć tenisisty, itd.
  • Bóle głowy: napięciowe bóle głowy, migreny, zawroty głowy, itd.
  • Urazy sportowe: naderwania, powtarzające się stany zapalne, zapalenia i uszkodzenia ścięgien, skurcze, bóle, itd.
  • Dolegliwości trzewne: niestrawności, zgaga, wzdęcia, problemy jelitowe, zaparcia, dolegliwości trawienne, itd.
  • Specyficzne dolegliwości u dzieci: nadmierny płacz, refluks, zaburzenia postawy ciała, zaburzenia zachowania, koncentracji, opóźnienia rozwojowe, zaburzenia snu, bóle brzucha, skurcze jelit, problemy z wypróżnianiem, itd.

Czym jest osteopatia ?

Osteopatia jest manualną metodą badania oraz terapii zintegrowanych układów mięśniowo-szkieletowego, trzewnego oraz czaszkowo-krzyżowego. Osteopata bada oraz leczy mobilność w obrębie tych układów, szukając ograniczeń mogących powodować zgłaszane dolegliwości. Osteopaci bazują na rozległej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii, neurologii oraz patologii. Lecząc w zintegrowany oraz uporządkowany sposób układ mięśniowo-szkieletowy, układ trzewny,  układ nerwowy oraz system powięziowy, zdolności organizmu ludzkiego do auto-korekcji wzrastają dramatycznie.

Czym zajmuje się osteopata ?

Osteopata identyfikuje wszystkie zablokowania oraz utraty mobilności w obrębie ciała ludzkiego powiązane z dolegliwościami zgłaszanymi przez pacjenta. Dla przykładu, będzie szukał przyczyny problemu a następnie rozpocznie proces leczenia przy użyciu manipulacji, technik energii mięśniowej, mobilizacji, itd. Osteopata nie leczy, ale wykorzystuje zdolności organizmu do samo-leczenia. Czyni to poprzez usunięcie blokad oraz ograniczeń w mobilności, które stoją na drodze tego procesu. Środki pomocnicze oraz leki nie są używane. Po zabiegu ciało potrzebuje czasu, aby móc w adekwatny sposób odpowiedzieć na zastosowane techniki. Z reguły istnieje odstęp pomiędzy sesjami terapeutycznymi, conajmniej jednego tygodnia.