• Neue Perspektiven im Berufsleben nötig? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
  • In need of new perspectives in your professional life? We will help you!
  • Besoin de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle? Nous vous aiderons volontiers!
  • Behoefte aan nieuwe perspectieven in je professionele leven? Wij helpen je graag verder!

Welkom op onze blog!

Nieuwe campus Antwerpen!

We zijn druk bezig met het inrichten van onze nieuwe campus te Antwerpen! Deze is gelegen aan Roderveldlaan 1, 2600 Antwerpen (Berchem), België. Onze cursus Manuele Therapie start op zaterdag 4 september en onze Master opleiding in de osteopathie op donderdag 30 september 2021!

Read more »

IAO is inclusieve onderneming!

Omdat de IAO mensen heeft aangeworven die lang op zoek waren naar werk en omdat de IAO zich heeft ingezet voor deze ‘kwetsbare groep mensen’ kreeg de IAO een certificaat van "inclusieve onderneming." 

Read more »

Felicitaties voor IAO!

Na vijf jaar intensieve samenwerking met Buckinghamshire New University werd de IAO onderworpen aan een grondige evaluatie door de universiteit. Het positieve eindrapport vermeldt ‘het onderwijs van zeer hoge kwaliteit dat wordt gegeven door ervaren en zeer bekwame docenten, allen professionals en voorlopers in hun specialisme. De audit prijst het hoge prestatieniveau van de medewerkers en studenten van de IAO.’Dankjewel aan alle studenten, medewerkers en docenten om dit mogelijk te maken!Fier om een partner van Bucks te zijn. 

Read more »