• Neue Perspektiven im Berufsleben nötig? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
  • In need of new perspectives in your professional life? We will help you!
  • Besoin de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle? Nous vous aiderons volontiers!
  • Behoefte aan nieuwe perspectieven in je professionele leven? Wij helpen je graag verder!

IAO is inclusieve onderneming!

Omdat de IAO mensen heeft aangeworven die lang op zoek waren naar werk en omdat de IAO zich heeft ingezet voor deze ‘kwetsbare groep mensen’ kreeg de IAO een certificaat van "inclusieve onderneming." 


Het "Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2020."


«   »