Belangrijke overwinning voor de osteopathie in Zwitserland! | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

Belangrijke overwinning voor de osteopathie in Zwitserland!

11/02/2016

Rond de jaarwisseling konden we in het reeds lang aanslepende proces tegen de interkantonnale toetsingscommissie voor het Zwitserse hoogste gerechtshof (Bundesgericht) eindelijk een belangrijke overwinning vieren:

  • Het Bundesgericht stelt ons oude bachelordiploma gelijk met een Zwitsers bachelordiploma.
  • Dit geeft recht om te worden toegelaten tot deel 1 van de interkantonnale toetsing en kan worden aangevuld om een masterdiploma te behalen.

Wij zullen bij de toetsingscommissie van de GDK nu zo snel mogelijk een aanvraag indienen opdat onze masteropleiding of de aanvullende module voor mensen met een oud bachelordiploma zou worden toegelaten tot de interkantonnale toetsing.

Nu het Bundesgericht ons bachelordiploma heeft gelijkgesteld met Zwitserse diploma‘s, gaan wij ervan uit dat onze studenten met een masterdiploma in de toekomst door de toetsingscommissie van de GDK zullen worden toegelaten tot de interkantonnale toetsing. We hopen daarnaast ook dat het verzoek met spoed zal worden behandeld.

Het spreekt voor zich dat we jullie zullen informeren over het verdere verloop van deze zaak.

Met vriendelijke groeten,

Grégoire Lason (MSc. Ost.) & Luc Peeters (MSc. Ost.)