De Brexit en erkenning van kwalificaties | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

De Brexit en erkenning van kwalificaties

28/01/2019

Onderzoek van de CULT-commissie (Commissie cultuur en onderwijs) november 2018

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie op 29 maart 2019.

Hoewel academische kwalificaties (zoals de Master of Science in Osteopathie) onder de nationale bevoegdheid vallen, werd op Europees niveau ondersteunend beleid ingevoerd. Brexit mag geen wezenlijke gevolgen hebben, aangezien dit beleid intergouvernementeel is (bv. Bologna Proces), op vrijwillige basis wordt uitgevoerd (bv. Europees kwalificatiekader, Europass) of openstaat voor derde landen (bv. Erasmus+).

Laten we niet vergeten dat niet alleen Europese landen tot het Bologna Programma zijn toegetreden (bv. Macedonië, IJsland, Turkije, Liechtenstein en Noorwegen).

In een van de Bologna-bijeenkomsten (Verdrag van Lissabon inzake de erkenning van diploma's) streven de Bologna-landen ernaar de vergelijkbaarheid en de wederzijdse erkenning te verbeteren. Het LRC ondersteunt het "Bologna Proces", dat in 1998 van start is gegaan en 48 landen samenbrengt.

Aangezien het Bologna Proces en instrumenten zoals het ECTS en het Europees kwalificatiekader niet beperkt zijn tot de EU-lidstaten, zal Brexit geen voorzienbaar effect hebben op de erkenning van diploma's en studieperiodes in het buitenland. Deelname aan het Bologna Proces en het gebruik van bovengenoemde instrumenten zullen ook na de terugtrekking uit de EU openstaan voor het Verenigd Koninkrijk.

 

osteopathie IAO osteopathy student