"Deze opleiding is zeer goed onderbouwd, met de nadruk op praktijkervaring" | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

"Deze opleiding is zeer goed onderbouwd, met de nadruk op praktijkervaring"

17/10/2018

Waarom ben je osteopathie gaan studeren?

Toen ik op het einde van het middelbaar moest kiezen wat ik wilde gaan studeren, was ik enkel heel zeker over wat ik niet wilde gaan studeren. Ik wist dat ik geen bureaujob wilde en ik wou heel graag met mensen werken. Ik ben toen beginnen kijken naar richtingen zoals kinesitherapie. Maar deze richting kon niet helemaal invullen wat ik precies wilde doen. Na wat verder zoeken in deze richting kwam ik terecht bij osteopathie. De manier van werken en denken sprak me meteen aan. Na enig opzoekwerk was mijn keuze snel gemaakt. Ik ging osteopathie studeren aan de IAO.

Waarom heb je voor de IAO gekozen?

Ik was zeker van mijn keuze om osteopathie te gaan studeren. Het meest gekende pad was eerst een opleiding kinesitherapie volgen en je nadien verdiepen in de osteopathie. Maar ik wilde geen omweg en wou meteen starten met osteopathie. Na een korte zoektocht ben ik bij de IAO uitkomen. Deze opleiding is zeer goed onderbouwd, met de nadruk op praktijkervaring. De praktijkvakken worden namelijk op een zeer hoog niveau gedoceerd door goede osteopaten die zelf nog elke dag in de praktijk staan. Dat het diploma geldig is in 47 landen was mooi meegenomen. 

Wat betekent osteopathie voor jou en heeft het een impact op jouw leven?

Osteopathie is een soort levenswijze. De osteopathische filosofie blijft in mijn leven niet beperkt tot enkel het behandelen van mijn patiënten. Wanneer ik met een complexere taak te maken krijg, heb ik niet meer de neiging om me te focussen op de kleine details. Ik probeer altijd naar het grotere plaatje te kijken. Naar het geheel. Osteopathie studeren, het gaat niet vanzelf, het gaat gepaard met een kritische blik en zelfdiscipline. Maar het is het waard. De voldoening die je krijgt wanneer je patiënten op een vervolgbehandeling komen en laten blijken dat hun klachten verbeterd of weg zijn, daar doe je het voor. 

Maren Van der Veken
Studente aan de IAO

osteopathie IAO osteopathy student