Waarom Evidence Based Practice? | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

Waarom Evidence Based Practice?

25/03/2019

Waarom een academische graad (MSc.Ost.) voor osteopaten?

Voor wetenschappelijk geschoolde lezers is het niveau van dit artikel misschien een beetje te elementair, maar ik zal het hier geven, omdat er nog steeds een grote groep mensen is die nog steeds niet lijkt te begrijpen waarom een nauwkeurige wetenschappelijke methodologie zo belangrijk is bij het testen van de betrouwbaarheid van uitspraken, tests en behandelingen. 

Iedereen, zowel u als ik zijn gevoelig voor misleiding en zelfmisleiding.

Wetenschap is de enige manier om onze valse percepties en al te snelle conclusies bij te stellen om ervoor te zorgen dat we onszelf niet misleiden.

Sommige mensen zeggen 'de behandeling heeft gewerkt', maar ze realiseren zich niet dat hun persoonlijke ervaring geen basis vormt als bewijs dat de behandeling inderdaad effectief is of was.

Het enige wat ze kunnen beweren is dat ze na de behandeling een verbetering hebben opgemerkt. Dit kan wijzen op een reëel effect, maar het kan ook een onnauwkeurige observatie zijn of een post hoc ergo propter hoc-fraude redenering, waarbij ten onrechte wordt aangenomen dat opvolging in de tijd noodzakelijkerwijs wijst op een causaal verband.

Een persoonlijke ervaring kan dus slechts een startpunt zijn: we hebben de wetenschappelijke methode nodig om te bepalen wat de observatie eigenlijk betekent.

Sommigen beweren: 'Mensen die een wetenschappelijke en evidence-based osteopathie verdedigen, lijken geen vertrouwen te hebben in wat zij zien gebeuren met hun eigen ogen.

Het hele proces van zien op zich is al grotendeels een interpretatie van de hersenen. We hebben twee blinde vlekken in ons gezichtsveld en daar zijn we ons niet eens van bewust. Ik zag met eigen ogen hoe een tovenaar een vrouw in tweeën heeft gezaagd, maar het was een illusie, een valse perceptie. Ik zag hoe een patiënt na de behandeling beter werd, maar mijn interpretatie dat de behandeling de oorzaak was van deze verbetering kan een vergissing zijn, gebaseerd op een verkeerde toerekening.

Waarom hebben we vaak de indruk dat sommige behandelingen werken?
Enkele mogelijkheden:

- Het genezingsproces volgde net zijn normale verloop. Veel genezingen gebeuren spontaan.
- Veel ziektes en syndromen hebben een cyclisch patroon waardoor er betere en slechtere periodes zijn.
- We zijn allemaal onderworpen aan suggesties.
- Misschien was er ook nog een andere behandeling? Misschien medicatie?
- De oorspronkelijke diagnose was fout.
- Tijdelijke stemmingsverbetering wordt vaak verward met genezing.
- Correlatie en causaliteit worden vaak verkeerd geïnterpreteerd.
- Het is niet omdat een effect in de tijd volgt op een bepaalde actie, dat die actie noodzakelijkerwijs ook de oorzaak van het effect is. Wanneer de haan kraait en de zon opkomt, realiseren we ons meestal dat het niet het kraaien was die de zon deed opkomen.

Er zijn zoveel manieren om verkeerd te zijn.

Gelukkig is er ook een manier waarop we kunnen steunen: wetenschappelijk onderzoek. Er is niets mysterieus of complex aan de wetenschappelijke methode. In essentie is het gewoon een handige gereedschapskist vol zinnige manieren om dingen te testen.

Conclusie: Osteopaten met een academische en wetenschappelijke achtergrond (MSc.Ost.) zijn betrouwbaarder dan andere.

Bij de IAO geven we les met Evidence Based Practice.

Luc Peeters, MSc.Ost.
Joint-Principal IAO

osteopathie IAO osteopathy student