Wettelijke erkenning van de osteopathie in Luxemburg | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

Wettelijke erkenning van de osteopathie in Luxemburg

13/12/2017

“De regulering van het beroep osteopathie biedt de patiënt in de eerste plaats meer veiligheid. De absolute prioriteit is dat patiënten terecht komen bij degelijk opgeleide osteopaten. Zonder deze regulering kan iedereen zich zomaar osteopaat noemen.” – Lydia Mutsch, Luxemburgse minister van Volksgezondheid.

Gisteren legde het ministerie van Volksgezondheid het wettelijk kader vast rond de oprichting van het beroep osteopaat. Dit werd gedaan in nauwe samenwerking met de Luxembourg Association of Osteopaths (ALDO).

Wat houdt deze regulering tot nu toe precies in?

  • Enkel masterdiploma’s die eerst toestemming kregen van het ministerie van volksgezondheid zullen het beroep osteopathie mogen uitoefenen.
  • Alle erkende osteopaten zullen worden bijgehouden in een beroepsregister.
  • Osteopaten zullen jaarlijks verplicht 40 uur bijscholing moeten volgen.
  • In bepaalde gevallen zal de osteopaat slechts mogen behandelen na een voorafgaande medische diagnose (Vb. manipulaties van de schedel, het gezicht en de wervelkolom bij kinderen jonger dan zes maanden)
  • Osteopaten zullen worden verplicht om in bepaalde gevallen patiënten door te sturen naar een arts (Vb. Als de symptomen een medische behandeling vereisen).

Deze regulering zal nog verder worden gespecifieerd in de loop van de tijd en we houden jullie zeker op de hoogte. Als je benieuwd bent naar het wettelijk kader rond osteopathie in andere landen, check dan zeker eens onze website: https://www.osteopathie.eu/nl/osteopathie/wettelijk-kader

 

Bron: