Zwitserland: nieuwe wet erkent osteopathie als gezondheidszorgberoep! | The International Academy of Osteopathy IAO
 

IAO TV logo

Zwitserland: nieuwe wet erkent osteopathie als gezondheidszorgberoep!

24/06/2016

Op 7 juni 2016 heeft Zwitserland een wet goedgekeurd die osteopathie erkent als gezondheidszorgberoep waarvoor voortaan een masterdiploma vereist is.

Na de Kantonsraad heeft de Zwitserse Nationale Raad op 7 juni 2016, met 181 stemmen tegen 5, een nieuwe wet goedgekeurd die ernaar streeft de zorgkwaliteit en de patiëntveiligheid te verbeteren. Dit is een nieuwe mijlpaal voor de osteopathie in Zwitserland, na de erkenning van het beroep door de bescherming van de titel van osteopaat sinds 1 januari 2013.

Deze nieuwe wet voorziet in de invoering van een register gezondheidszorgberoepen, naar het voorbeeld van het model dat geldt voor medische beroepen zoals arts, tandarts, chiropractor, apotheker en dierenarts.

De invoering van dit register streeft er in eerste instantie naar om de regels voor de opleiding van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, met name verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, vroedvrouwen, diëtisten, optometristen en osteopaten, af te stemmen op het bestaande systeem voor medische beroepen.

Op die manier zal de kwaliteit van de opleiding van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg gewaarborgd zijn en kunnen er bovendien tuchtmaatregelen getroffen worden wanneer de op federaal niveau vastgelegde regels niet worden nageleefd.

Daarnaast wil de wet de patiëntveiligheid verbeteren. In het belang van de patiënten zullen diegenen die een gezondheidszorgberoep willen uitoefenen, voortaan over een vergunning moeten beschikken, professionele verplichtingen moeten naleven en eventueel aan tuchtmaatregelen worden onderworpen. Onder welke voorwaarden men een vergunning voor het uitoefenen van het beroep kan verkrijgen, zal op federaal niveau worden vastgelegd.

Over de lijst van betrokken beroepen en over het vereiste diploma voor elk beroep werd uitvoerig onderhandeld.

Wat osteopathie betreft, heeft de Nationale Raad, overeenkomstig het advies van de Bondsraad en de Kantonsraad, beslist dat toekomstige osteopaten voortaan een opleiding op masterniveau zullen krijgen.

Door de vereiste bekwaamheden duidelijk en uniform te definiëren, zou ook de erkenning van buitenlandse diploma's en de mobiliteit tussen kantons makkelijker moeten verlopen.

Parijs, 8 juni 2016,

De Raad van Bestuur

Bron: http://www.osteopathe-syndicat.fr/suisse-une-nouvelle-loi-reconnait-l-osteopathie-a-un-grade-master-et-comme-profession-de-sante