• Neue Perspektiven im Berufsleben nötig? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
 • In need of new perspectives in your professional life? We will help you!
 • Besoin de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle? Nous vous aiderons volontiers!
 • Behoefte aan nieuwe perspectieven in je professionele leven? Wij helpen je graag verder!

Wat houdt de Bolognaverklaring in?

De ministeries van onderwijs uit 45 landen en de Europese Raad verklaren hun gemeenschappelijke intenties betreffende de organisatie van hoger onderwijs in Europa.

 • Men kwam in Europa tot een gelijkwaardig raamwerk voor diploma's: Bachelor/BA - Master/MA - Doctor/PhD. Men wil ook de toevoeging van een “diploma-supplement”. Dit is een beschrijving van de academische carrière van de afgestudeerde en een objectieve beschrijving van zijn competenties. In de meeste landen is deze BAMA structuur reeds ingevoerd.
 • Men moet in Europa een creditsysteem ontwikkelen om de mobiliteit van de studenten te promoten (ECTS). In alle landen is dit systeem nu in gebruik.
 • Men moet de studentenmobiliteit in Europa stimuleren door de obstakels (linguïstisch en financieel) voor deze mobiliteit weg te werken.
 • Men moet in Europa meer gaan samenwerken op het vlak van kwaliteitszorg om tot vergelijkbare criteria en methoden te komen. “The European Higher Education Area - EHEA” en de “European Standards and Guidelines for Quality Assurance” werden ontwikkeld.
 • Externe en interne kwaliteitszorg moet in alle scholen geïmplementeerd worden.
 • Aanmoedigen van partnerships tussen alle mogelijke opleidingsinstituten.
 • Buitenlandse kwalificaties moeten in elk land erkend worden.
 • Het belang van research wordt onderlijnd.

De IAO voldoet aan de Europese kwaliteitscriteria:


De Benchmarks for Training in Osteopathy van de WHO. »