• Neue Perspektiven im Berufsleben nötig? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
  • In need of new perspectives in your professional life? We will help you!
  • Besoin de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle? Nous vous aiderons volontiers!
  • Behoefte aan nieuwe perspectieven in je professionele leven? Wij helpen je graag verder!

Vanaf wanneer kan ik de geziene stof in de praktijk toepassen?

Het IAO-curriculum is modulair opgebouwd. Dit betekent dat iedere module een eenheid is waarin een volledige lichaamsregio wordt behandeld. Na iedere module van 3 dagen ben je dus klaar om de geziene stof op een veilige manier in de praktijk toe te passen.


Hands on!«   »