Curriculum | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Curriculum

In deze module wordt een overzicht geven van de laatste weken binnen de zwangerschap, de bevalling, het postnataal herstel en de lactatie. In deze module zullen enkel externe technieken gedoceerd worden.

Het is als osteopaat belangrijk om bij de begeleiding en ondersteuning van een (hoog-)zwangere vrouw voldoende inzicht te hebben in de diagnose en behandeling van ondermeer bekkeninstabiliteit en coccyxproblemen, alsook het tijdig herkennen van red flag situaties.

Daarnaast is het goed herkennen van moeilijk postnataal herstel van uiterst belang, alsook de integratie binnen ons osteopathisch onderzoek. Hoe kunnen we  vrouwen postnataal osteopatisch onderzoeken & behandelen? Wat zijn de effecten van traumatische ervaringen op een uterus (miskraam, abortus, sterfte, prenatale bloedingen, sectio…)?

Tenslotte is wordt dieper ingegaan op de nutritionele noden van de boorling, het verschil tussen borstvoeding en kunstvoeding, alsook de osteopathische benadering en ondersteuning van de lactatie.

Topautoriteit uit eigen huis

Colette Peeters (BSc.Hons.Ost., London) heeft 20 jaar ervaring als osteopaat in haar groepspraktijk en 15 jaar als docent aan de IAO in Kopenhagen, Zeist ,Antwerpen & Gent. Zij is een internationale autoriteit wat betreft fertiliteit, obstetrische & uro-gynaecologische osteopathie, andrologie, coccyx problemen & chronisch bekkenpijn syndroom.