Curriculum | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Curriculum

Klinisch redeneren is de vaardigheid om de eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis. Het vormt de basis van een veilige maar vooral ook efficiënte praktijkwerking.

Deze 3 modules geven je een verregaand praktijkgericht inzicht in de mogelijkheden - maar ook de tekortkomingen - van bloed-, urine- en stoelganganalyse in onze dagdagelijkse praktijkwerking. Aan de hand van tal van veel-voorkomende praktijkvoorbeelden wordt een stap-voor-stap handleiding aangeleerd die kan helpen bij de besluitvorming van functionele en/of structurele problemen.

Deze opleiding kreeg vorig jaar 21 accreditatiepunten per module. De accreditatie van deze jaargang werd aangevraagd.

De modules kunnen ook apart gevolgd worden.

Inhoud van de drie modules

In een eerste deel worden heel wat aspecten uit de fysiologie onder de loep genomen. Elk orgaan zal niet enkel geïsoleerd worden bekeken maar ook zullen de relaties worden aangetoond tussen het neuro-endocriene-immunologische en verteringsysteem.

Binnen het 2de en 3e deel van de cursus zullen er vanuit de eerder besproken fysiologie linken gelegd worden naar bloed-, urine- en stoelgang onderzoek.

Het hoofddoel is een beter inzicht krijgen in enerzijds de fysiologie en anderzijds de functionele én structurele pathofysiologie. De 3 modules zijn zodanig opgebouwd dat deze onmiddellijk praktisch bruikbaar zijn in de dagelijkse osteopathie praktijk.

Deze vragen worden beantwoord

 • Hoe kan je overbelasting opsporen via bloedanalyse?
 • Welke tekenen wijzen op voedingsallergieën en -intoleranties?
 • Hoe herkennen we malabsorptie / leaking gut / ziekte van crohn / coeliakie / ... ?
 • Hoe ontstaan detoxificatieproblemen? Hoe kunnen we dit herkennen?
 • Wat betekend "verzuring" echt en hoe reageren onze buffersystemen ?
 • Hoe kan een stoelganganalyse aanvullend zijn bij GIT-problemen?
 • Welke analyses zijn belangrijk bij een chronische vermoeidheid?
 • Wat is het belang van enzymbepalingen in het bloed en wat is de (meer)waarde?
 • Hoe kunnen we onze vermoedens van congestieve problematiek bevestigen?
 • Hoe kan je het verschil herkennen tussen
 • functionele en structurele leverproblematiek?
 • Kan de grens bepaald worden tussen een functionele en structurele aandoening ?
 • Hoe moeten we bloedresultaten koppelen aan urine onderzoek en stoelgangonderzoek?
 • Hoe kunnen bepaalde musculoskeletale klachten zich uiten in een bloedbeeld?
 • Wat is de waarde van tumormarkers ?
 • Wat is de waarde van hartmarkers ?
 • Wat betekend bloedarmoede en wat moet er mee gedaan worden ?
 • Wat is de waarde van het fosfaat-en calcium metabolisme ?
 • Hoe dient de nierfunctie bepaald en geïnterpreteerd te worden? Wat is de relatie met de longen?

Heb je nog meer vragen?
Laat het ons weten en dan zorgen we ervoor dat ze tijdens de verschillende modules aan bod kunnen komen. Breng zeker ook verschillende bloed-/urine-/stoelganganalyses mee vanuit jouw praktijk, dan kunnen we deze samen analyseren en bespreken.

Docent: David Barrix

David Barrix is osteopaat (M.Sc.Ost.), docent en vice-principal aan de IAO. David is sterke voortrekker van een Evidence Informed en een Evicence Based Practice (EIP/EBP) binnen de osteopathie, en werkt binnen zijn groepspraktijk met meerdere therapeuten samen voor de behandeling van kinderen.