Ethische Code | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Ethische Code

Als organisator nemen we hierbij enkele duidelijke standpunten in die rekening houden met de principes van “Evidence Based Practice”, “Clinical Reasoning” en “Critical Thinking”.

Onze standpunten

 1. Absoluut respect voor de ethische en wettelijke kaders in het land waar je werkt.
 2. We werken met vastgelegde procedures die in de cursus worden aangeleerd.
 3. We werken met “Best Evidence” (wat biedt de wetenschappelijke literatuur voor deze patiënt).
 4. We nemen als hoogste prioriteit de veiligheid van de patiënt = rode vlaggen, veiligheidstesten, correcte, aangepaste behandeling.
 5. We werken met een correcte analyse van alle facetten van de aangeboden klacht en niet alleen het medische maar tevens met het biopsychosociaal model uit de WHO Benchmarks en “Patient values” uit de EBM-pijlers.
 6. Specifieke vakkennis en vaardigheden worden kritisch en logisch toegepast

Enkele verduidelijkingen en voorbeelden

 1. “High Velocity Thrust – HVT” (manipulaties) = “no go” bij kinderen.
 2. We schrijven zelf niets voor, noch geneesmiddelen, noch voedingssupplementen. Overleg met kennis van zaken hierover met de arts of de vroedvrouw met een correcte vraag of suggestie aan hen tot het voorschrijven hiervan is de correcte attitude.
 3. We gaan geen flesvoeding of kunstvoeding van een baby aanpassen op eigen houtje. Pediaters en vroedvrouwen beschouwen dit terecht als hun terrein. Overleg met kennis van zaken met de arts of kinderconsultatie bureau hiervoor is altijd nuttig
 4. We volgen altijd de gangbare adviezen op van de artsen, kind & gezin en vroedvrouwen.
 5. We respecteren de mening van de ouders betreffende de behandeling van hun kind.

 6. Communicatie en overleg met andere zorgberoepen over handelingen die hun bevoegdheid zijn is de boodschap.
 7. We geven feedback aan de behandelende arts of kinderarts in overleg met de ouders.

Wouter van Stee, Osteopaat MSc.Ost.
Verantwoordelijke osteopathie bij kinderen