Curriculum | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Curriculum

Het curriculum werd opgesteld samen met een heel team van osteopaten en artsen met jarenlange ervaring in het werken met kinderen. 

Deze Post Academische Module (PAM) leidt niet alleen tot een kennis/skills-optimalisatie met betrekking tot het onderzoeken en behandelen van kinderen maar de student heeft tevens de keuze deze module te besluiten met:

 • Een Master of Science in Osteopathy (MSc.Ost.) – Bucks. 
 • Een “Post Graduate Certificat in Osteopathy for Children - Bucks”.
 • Een "Post Graduate Certificate in Pediatric Osteopathy - IAO".
Webinar 1
Webinar 2

 

Module 1 - Jaar 1

Sessie 1: Inleiding in de osteopathie bij kinderen
Sessie 2: Zwangerschap
Sessie 3: De bevalling
Sessie 4: De boorling deel 1 (0-1,5j)
Sessie 5: De boorling deel 2
Sessie 6: Peuter en kleuter deel 1 (1,5-5j)
Sessie 7: Peuter en kleuter deel 2 (1,5-5j)

Module 2- Jaar 2

Sessie 8: Integratie 0 – 5 jaar: topic module
Sessie 9: Lagere school kind deel 1 (6-12 j)
Sessie 10: Lagere school kind deel 2 (6-12 j)
Sessie 11: Puber en adolescent deel 1 (12 – 21 j)
Sessie 12: Puber en adolescent deel 2 (12 – 21 j)
Sessie 13: Hoofdpijn en EHBO bij kinderen
Sessie 14: Kind & Gezin - Integratie van de volledige leerstof

Lestijden

Vrijdag en zaterdag, telkens van 08.30 tot 18.30 uur, met een uur middagpauze tussen 12.30 en 13.30 uur.

Docenten

Een aantal eisen werden vooropgesteld

 • De opleiding werd geaccrediteerd met een master of science in osteopathie door Buckinghamshire New University.
 • Het curriculum voldoet aan de normen van “The International Network of Pediatric Osteopathy (INPO)” (http://www.kinderosteopathen.de/pdf/keycompetencies.pdf) 300 contacturen waarvan minimaal 75 uren klinisch.
 • De meest frequente problemen binnen de populatie van kinderen (OIA-survey  2012) waar een osteopaat mee geconfronteerd kan worden, zijn toegelicht.
 • De interpretatie van ons beroep volgt de “Benchmarks for Training in Osteopathy" (WHO 2010).
 • Verschillende rollen (Canmeds) van de osteopaat worden opgenomen in het curriculum omdat het beroep in eerste instantie gezondheid tracht te bevorderen eerder dan ziekten te genezen.
 • Cursisten worden geconfronteerd met klinisch en osteopathisch redeneren en met het gebruik van literatuur in het maken van keuzes, adviezen en de behandelingen van kinderen.
 • De cursus is zoveel mogelijk gebaseerd op Evidence Based Practice – EBP, en Evidence Informed Practice - EIP dit zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van didaktiek.

Wat leer je o.a. in deze PAM?

 • Kinderen van alle leeftijden veilig en efficiënt onderzoeken en behandelen (ken je grenzen en verwijs correct).
 • Theoretische achtergrond met betrekking tot alle aspecten van de ontwikkeling van het kind.
 • Medische achtergrond met betrekking tot ziekten bij kinderen.
 • Alle vaardigheden en skills om kinderen te onderzoeken en behandelen in functie van hun ontwikkeling.
 • Kennis van de zwangerschap, bevalling en de mogelijke ondersteuning van deze processen als osteopaat.

Naast het onderzoeken en behandelen van kinderen zal je ook:

 • Adviezen kunnen geven.
 • Leeftijdsadequaat leren communiceren met het kind.
 • Efficiënt kunnen communiceren met ouders.
 • Correct kunnen communiceren met het werkveld, zoals bv. de arts die begrijpelijke uitleg verlangt in een medische taal.
 • Aandacht leren hebben voor de bevordering van de gezondheid van het kind en zijn leefomgeving.
 • Kinderen in nood leren herkennen en hier een correcte attitude bij ontwikkelen.

De thema’s per sessie zijn chronologisch opgebouwd. Dit betekent dat je steeds specifiek en leeftijdseigen problematiek ziet per leeftijdscategorie. 

Opzet

 • Twee jaren van telkens 7 sessies/jaar (= 220 contacturen).
 • Elke sessie telt 2 dagen. 9 lesblokken per dag.
 • Telkens van 08.30 tot 18.30 uur.
 • 1 uur middagpauze.
 • Verschillende sessies bevatten demonstraties (afhankelijk van hoeveel kinderen er aanwezig zijn) van de gedoceerde leerstof.
 • Goede mix van kennis, vaardigheden en wetenschap.

In functie van het gekozen traject:

 • 12 dagen verplichte stage bij een collega die met kinderen werkt, 6 dagen per jaar (= 96 contacturen over 2 jaren).
 • Course work
 • Examens
 • Thesis (Master) of eindwerk

Trajecten

Graad “Master of Science in Osteopathy – MSc.Ost. - Bucks” + “Post Graduate Certificate in Pediatric Osteopathy – Bucks” + “Post Graduate Certificate IAO”:

 • Je volgt de lessen.
 • Je slaagt voor de taken (course work) en stageverslagen.
 • Je slaagt voor de examens.
 • Je slaagt voor je masterthesis.

“Post Graduate Certificate in Pediatric Osteopathy - Bucks” + “Post Graduate Certificate IAO”:

 • Je volgt de lessen.
 • Je slaagt voor de taken (course work) en stageverslagen.
 • Je slaagt voor de examens.

Vrijblijvend traject zonder diploma of certificaat:

 • Je volgt de lessen.
 • Je doet de stages.
 • Je bent vrij om de examens af te leggen.
 • Je bent geslaagd voor je examens, deed al je stages en maakt een eindwerk in de vorm van het uitwerken van een “Clinical case” mbt de leerstof, dan ontvang je een certificaat in de pediatrische osteopathie van de IAO. Let op. Dit is geen diploma of een master van Bucks.

Ter info: losse sessies kunnen niet gevolgd worden.

Module 1 - 1e jaar

Sessie 1: Inleiding in de osteopathie bij kinderen

Wouter van Stee, MSc. Ost.: Het algemeen onderzoek bij kinderen.
Vrijdag 13.30-18.30 uur

 • De verschillende stappen bij een algemeen onderzoek van een kind worden aangeleerd.
 • Hoe verloopt de opbouw van een consult bij kinderen.
 • Wat is de inhoud van een dossier: anamnese, safety, onderzoek, behandeling en adviezen.
 • Hoe kunnen we de hedendaagse osteopathische inzichten gebruiken bij het onderzoek van kinderen en zwangeren.
 • Wat zijn de basisprincipes en de standpunten om de veiligheid van kinderen te garanderen tijdens het onderzoek en de behandeling bij een osteopaat.

Prof. Dr. De Ridder L.: Embryologie (deel 1).
Zaterdag 08.30 -18.30 uur

Inge Roman, PhD: Wetenschap in de praktijk.
Vrijdag 08.30-12.30 uur

 • Hoe zoek ik betrouwbare literatuur op die mijn patiënt en mijn beroep aanbelangen?
 • Hoe waardeer ik de gevonden literatuur?
 • Hoe laat ik wetenschap en publicaties meespelen in klinische omstandigheden zoals bij het onderzoek, de behandeling en in het geven van adviezen aan ouders en zwangeren?

Sessie 2: Zwangerschap

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Colette Peeters, BSc. Ost.: Zwangerschap.
Vrijdag 08.30-12.30 uur en Zaterdag 08.30-18.30 uur

 • De endocrinologische, fysiologische en posturale veranderingen die een vrouw ondergaat tijdens de zwangerschap.
 • Pathologie, rode vlaggen, en safety die van belang zijn bij het behandelen van zwangere vrouwen.
 • Het osteopathische onderzoek en behandeling van zwangere vrouwen.
 • Adviezen, communicatie en ethiek in het kader van de behandeling van zwangere vrouwen.
 • Topics: bekkeninstabiliteit en coccyx klachten.
 • Demo: de behandeling van een zwangere vrouw in de klas. 

Prof. Dr. De Ridder L.: Embryologie (deel 1).
Vrijdag 13.30-18.30 uur

Sessie 3: De bevalling

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Alexandra Denys, vroedvrouw BSc.: De bevalling.
Vrijdag 08.30-12.30 uur

 • Verschillende soorten bevallingen: verloop en complicaties.

Colette Peeters, BSc. Ost.: De zwangerschap.
Vrijdag 13.30-18.30 uur
Zaterdag 08.30-18.30 uur

 • Aandacht voor de safety van de hoogzwangere vrouw.
 • Het osteopathische onderzoek en behandeling van hoogzwangere vrouwen.
 • Pathologie, rode vlaggen, en safety welke van belang zijn bij het behandelen van zwangere vrouwen.
 • Ligging anomalieën van de  baby.
 • De osteopathische behandeling postnataal (verdieping in PAM): bekkeninstabiliteit, coccyx klachten, incontinentie.
 • Lactatieproblemen: osteopathische interventie en adviezen.

Sessie 4: De boorling deel 1 (0-1,5j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Wouter van Stee, MSc. Ost.: Het neurologisch onderzoek bij baby's.
Vrijdag 08.30-12.30 uur

 • De normale reflexen en de rijping van de reflexen van 0-1,5 jaar
 • De mijlpalen van de reflexen en het leren onderscheiden wat normaal of abnormaal is.
 • Onderzoek, behandeling, interpretatie van de onderzochte reflexen.
 • Safety op basis van het reflex onderzoek bij baby's.
 • Het gebruik van het neurologisch onderzoek in de behandeling
 • Advies en communicatie voor de ouders in het kader van de reflexen.

Philippe Wynter, D.O.: De schedelbasis.
Vrijdag 13.30-18.30 uur

 • Je leert de schedelbasis onderzoeken.
 • Je leert de schedelbasis behandelen.
 • De relatie en de integratie van schedelbasis-disfuncties met de motoriek. 

Lijne Vloeberghs, MSc. Psychologie: Psycho-pedagogie bij kinderen van 0-5j.
Zaterdag 08.30-12.30 uur

 • De ontwikkeling cognitief, emotioneel en sociaal van een kind van 0-5 j.
 • Herkennen van normaal gedrag.
 • Leren inspelen en aanpassen aan de maturiteit van het kind dat op consult komt.
 • Advies en communicatie naar ouders en kind over de mentale en de socio-emotionele ontwikkeling van het kind.

Dr. De Loof, Pediater: Pathologie bij kinderen van 0-5 jaar.
Zaterdag 12.30-18.30 uur

 • Klassiek medisch onderzoek bij een baby wordt toegelicht.
 • De somatische ontwikkeling wordt uitgelegd.
 • De belangrijkste ziektebeelden bij kinderen van 0-5 jaar.
 • Herkennen van rode vlaggen en leren wanneer verwijzen naar een arts nodig is.

Sessie 5: De boorling deel 2

 Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

David Barrix, MSc. Ost.: Het neurologisch onderzoek bij baby's.
Vrijdag 08.30-18.30 uur

 • Functionele maag-darmklachten en endocrinologie bij het kind.
 • Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie bij functionele maag en darmklachten.
 • Pathologie, rode vlaggen, en safety in het kader van maag en darmklachten bij een osteopathische behandeling.
 • Advies en communicatie aan de ouders en het kind bij maag en darmklachten.

Luc Peeters en Wouter van Stee, MSc. Ost.: Voorstelling groepswerk clinical case.
Zaterdag 08.30-12.30 uur

Prof. Dr. Cools F., Neonatoloog: Prematuriteit.
Zaterdag 13.30-18.30 uur

 • Algemene begrippen rond prematuriteit.
 • Specifieke pathologieën in het kader van prematuriteit.
 • Het premature brein.
 • De behandeling van prematuur geboren kinderen op een neonatale zorgafdeling.
 • Gevolgen voor de benadering van deze groep.
 • Osteopathische clinical trails op de NCIU afdeling.

Sessie 6: Peuter en kleuter deel 1 (1,5-5j)

 Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Johan Schelpe, MSc. Ost.: Functionele oftalmologische klachten
Vrijdag 08.30-18.30 uur

 • Ophthalmologie: Het visuele systeem en het belang ervan in de osteopathische behandeling van kinderen.
 • Inleiding
 • Visuele vaardigheden
  • Het visuele systeem ontleed.
  • Onderzoek & behandeling van het visuele systeem in de osteopathische praktijk.

Lijne Vloeberghs, MSc. Psychologie: Psycho-pedagogie bij kinderen van 0-5j: Topics.
Zaterdag 08.30-12.30 uur

 • Verschillende zeer concrete thema’s waar je als osteopaat vragen over krijgt van de ouders die je consulteren worden behandeld:
  • Verwennen.
  • Slaap: normaal - klachten – angsten – nachtmerries.
  • Angsten: scheidingsangst.
  • Koppigheid.
  • Fantasie versus werkelijkheid.
  • Zindelijkheid: normaal - abnormaal – training - moeilijkheden.
  • Normaal-abnormaal, advies en communicatie.

Wouter van Stee, MSc. Ost.: De motorische ontwikkeling
Zaterdag 13.30-18.30 uur

 • De motorische ontwikkeling.
  • Mijlpalen: normaal-abnormaal.
  • Onderzoek, observatie en interpretatie van de motoriek  bij het kind van 0-2 j.
  • De behandelingsmogelijkheden als osteopaat bij een motorisch probleem.
 • Safety onderzoek aan de hand van de motorische ontwikkeling.
  • Verticale en horizontale ontwikkelingslijnen.
  • Persisterende motoriek.
  • Afwijkende motoriek.
  • Pathologie, rode vlaggen.
 • Case bespreking waarbij de motoriek en de reflexen een onderdeel zijn van de functionele disfunctie (bv. een voorkeurshouding in combinatie met reflux)
  • Anamnese.
  • Observatie.
  • Onderzoek.
  • Besluiten.
  • Reflectie.
 • EBM: Pubmed motoriek.
 • Aangeven welke adviezen je als osteopaat kan meegeven aan ouders ter ondersteuning en ter stimulering van de normale motoriek.

Sessie 7: Peuter en kleuter deel 2

 Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Philippe Wynter, D.O.: Functionele ORL klachten – het aangezicht.
Vrijdag 08.30-18.30 uur

 • Onderzoek bij kinderen met functionele ORL klachten en van het aangezicht.
 • Osteopathisch behandeling bij functionele ORL klachten en functionele disfuncties van het aangezicht.
 • Pathologie, rode vlaggen, safety bij ORL klachten.
 • Advies en communicatie aan de ouders.

Johan Schelpe, MSc. Ost.: Neuro-communicatie.
Zaterdag 08.30-12.30 uur

 • Inleiding over communicatie.
 • Hersenen en hersengebieden in relatie tot communicatie.
 • Wat is communicatie?
 • Toegepast:
  • Communicatie met de kinderen prenataal.
  • 0 tot 2jr - 2 tot 6jr - 6 tot 14jr – puberteit.
  • Communicatie met de ouders.

Dr. De Loof, Pediater: Pathologie bij kinderen van 0-5 jaar.
Zaterdag 13.30-18.30 uur

 • Verschillende zeer concrete pathologieën, waar je als osteopaat vragen over krijgt van de ouders die je consulteren, worden behandeld. Dr De Loof geeft een medische kijk op verschillende thema’s.
  • Groei en maturatie.
  • Slapen en slaapklachten.
  • SIDS ( wiegedood).
  • Groeipijnen.
  • Orthopedie: intoïng, genu varum-valgum, W zit, pes planus, steunzolen.
  • Vaccinatie.
  • Krampen – kolieken en darmmicrobioom.
  • Reflux – GERD.
  • Huilen -  huilbaby’s.

Module 2 - 2de jaar

Sessie 8: Integratie 0 – 5 jaar

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Philippe Wynter, D.O.: Asymmetrie.
Vrijdag 08.30-12.30 uur

 • Vormafwijkingen van de schedel, torticollis en helmtherapie.
 • Hoe verstaat de osteopaat asymmetrie en hoe gaat hij/zij hier mee om?
 • Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie.
 • Pathologie, rode vlaggen, en safety bij vormafwijkingen van de schedel en asymmetrie.
 • Adviezen en communicatie voor de ouders.
 • Veiligheid bij de behandeling van kinderen met asymmetrie: cases, clinical reasoning en gebruik van ”best evidence” in de praktijk.
 • Klinisch werk.

Philippe Wynter, D.O.: Otitis media op basis van functionele disfuncties.
Vrijdag 12.30-18.30 uur

 • Functionele disfuncties: Deze moeten begrepen worden als een verstoorde werking van een structuur zonder dat er schade is aan deze structuur. Gehoorvermindering door vochtophoping achter het membrana tympani (trommelvlies) naar aanleiding van een minder goede drainage van vocht door de tuba auditiva ( buis van Eustachius). Dit kan veroorzaak worden door een verstoorde  werking van de musculatuur van  tuba auditiva. Hier kan osteopathie een meerwaarde zijn door de oorzaak van de verkeerde spierwerking op te heffen en zo de werking en de drainage te herstellen doorheen de tuba auditiva. Gehoorvermindering door een gescheurd trommelvlies of door schade aan de gehoorbeentjes zijn een structurele stoornissen waar osteopathie niets aan kan veranderen.
 • Onderzoek bij kinderen met otitis media.
 • Osteopathisch behandeling bij otitis media op basis van functionele disfuncties.
 • Pathologie, rode vlaggen, safety bij ototis media.
 • Advies en communicatie aan de ouders.

Philippe Wynter, D.O.: Orthopedische problemen bij kinderen osteopatisch benaderd.
Zaterdag 08.30-12.30 uur

 • Onderzoek bij kinderen met orthopedische problemen
 • Osteopathisch behandeling of ondersteuning van orthopedische problemen bij kinderen
 • De belangrijkste orthopedische problemen bij kinderen vanuit een osteopatisch perspectief
 • Rode vlaggen, safety bij orthopedische problemen

Wouter van Stee, MSc. Ost.: Algemene behandeltechnieken – deel 1 leerproblemen.
Zaterdag 13.30-18.30 uur

 • Een inleiding in leerproblemen bij kinderen vanuit een osteopatische visie
 • Hoe een leerprobleem vanuit pathofyiologie benaderen
 • De behandelopties bij leerproblemen door een osteopaat

Sessie 9: Lagere school kind deel 1 (6-12 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Ingrid Willems, MSc. pedagogie: Voeding.
Vrijdag 08.30-12.30 uur

 • Gezonde voeding en gezond eetgedrag in het kader van de algemene gezondheid.
 • Wat je moet weten over eten bij baby’s en jonge kinderen. Wat je moet ervaren. Wat je moet doen.
 • Behandelen.
 • Adviseren.
 • Doorverwijzen.
 • Leren kijken en beoordelen van klinische situaties aan de hand van videobeelden.

Bieke Samijn, PhD. Motorische revalidatie: Urogenitale problemen bij kinderen.
Vrijdag 12.30-18.30 uur

 • Zindelijkheid en incontinentie bij kinderen.
 • De onderliggende factoren die bij kinderen tot klachten in de zindelijkheid kunnen leiden.
 • Onderzoek van het kind met zindelijkheidsklachten.
 • Behandeling – urotherapie:
  • Statiek.
  • Medicatie.
  • Therapieresistentie.
 • Aan de hand van casussen wordt er geoefend om klinische situaties te leren inschatten.

Lijne Vloeberghs, MSc. Psychologie: Leerproblemen 6-12 j.
Zaterdag  08.30-12.30 uur

 • Kernbegrippen met betrekking tot leerproblemen.
 • Een blik op de klassieke diagnostiek van leerproblemen.
 • Toelichting van de begrippen: concentratie, geheugen en intelligentie.
 • Leerproblemen: dyslexie – dyscalculie – dyspraxie.
 • Gedragsproblemen: AD(H)D – ASS.

Wouter van Stee, MSc. Ost.: Algemene behandeltechnieken – deel 2 leerproblemen.
Zaterdag 13.30-18.30 uur

 • De ontwikkeling van het leerveld en de lateralisatie.
 • Leervoorwaarden en schoolrijpheid.
 • Factoren in een sensomotorisch onderzoek: tonus, coördinatie, oprichting, toewending.
 • Leervoorwaarden en randvoorwaarden tot leren.
 • Gouden standard voor een consult en het onderzoek van een kind met leermoeilijkheden kennen en kunnen.
 • Wat kan een osteopaat doen ter ondersteunig van het kind met leerproblemen?
 • Realistische verwachtingen in de behandeling of ondersteuning van kinderen met leerproblemen.
 • Netwerking rond het kind met leerproblemen.
 • Adviezen aan en communicatie met ouders en het veld rond het kind met leerproblemen.

Sessie 10: Lagere school kind deel 2 (6-12 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Luc Peeters, Wouter van Stee, MSc.Ost: Groepswerk posterprestatie en klinisch redeneren aan de hand van cases.
Vrijdag 08.30-18.30 uur

 • In voorbereiding van het eindexamen en de thesis wordt er aan de hand van een posterpresentatie een clinical case gebracht door de klas.
 • In kleine groepen wordt een case vanuit de eigen praktijk met betrekking tot de leerstof van de voorbije 2 jaren voorbereid waarbij de cursist aan de hand van literatuur zijn klinisch redeneren en zijn klinische handelen onderbouwt.
 • In de klas is er een constructief debat met kritische reflectie over de presentatie in het perspectief van de osteopatische principes met de andere studenten en met de docenten die de presentatie begeleiden.
 • Cases
 • Voorbeeldbehandeling in de klas.

Philippe Wynter, D.O.: Orthopedische problemen bij kinderen osteopatisch benaderd.
Zaterdag 08.30-12.30 uur

 • Onderzoek bij kinderen met orthopedische problemen.
 • Osteopathisch behandeling of ondersteuning van orthopedische problemen bij kinderen
 • De belangrijkste orthopedische problemen bij kinderen vanuit een osteopathsich perspectief.
 • Rode vlaggen, safety bij orthopedische problemen.
 • Advies en communicatie aan de ouders

Dr. De Loof, Pediater: Pathologie bij kinderen van 6-21 jaar.
Zaterdag 13.30-18.30 uur

 • Het klassiek medisch onderzoek bij een kind wordt toegelicht.
 • De somatische ontwikkeling wordt uitgelegd.
 • De belangrijkste ziektebeelden bij kinderen van 6-21jaar worden toegelicht.
 • Herkennen van rode vlaggen en leren wanneer verwijzen naar een arts nodig is.

Sessie 11: Puber en adolescent deel 1 (12 – 21 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

David Barrix, MSc. Ost.: Het neuro-endocrino -immunologisch systeem.
Vrijdag 08.30-18.30 uur

 • Functionele neuro-endocrinologische klachten en de relatie met de immuniteit.
 • Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie.
 • Verschillende aandoeningen worden toegelicht: astma, obesitas, diabetes, immuniteit.
 • Pathologie, rode vlaggen, safety.
 • Advies en communicatie.

David Barrix, MSc. Ost.: Orthodontie en de osteopatische ondersteuning hiervan.
Zaterdag 08.30-18.30 uur

 • Functionele klachten bij orthodontie.
 • Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie.
 • Beleid.
 • Advies en communicatie.

Sessie 12: Puber en adolescent deel 2 (12 – 21 j)

Osteopathie Kinderen IAO "Wouter van Stee"

Luc Peeters, MSc. Ost.: Luchtwegen, hart en inspanningsfysiologie bij het kind.
Vrijdag 08.30-18.30 uur

 • Fysiologie en verandering in de fysiologie in functie van de leeftijd.
 • Functionele luchtwegklachten bij het kind.
 • Functionele hartklachten bij het kind.
 • Theorie, onderzoek en behandeling toegepast in de osteopathie.
 • Beleid ( bvb sport bij kinderen, …).
 • Pathologie, rode vlaggen, safety.
 • Advies en communicatie. 

Dr Singh B., Kinderpsychiater: Psychosomatiek en het kind in nood.
Zaterdag 08.30-18.30 uur

 • Gehechtheid en verbinding met het kind, ook als zorgverlener als voorwaarde voor effectiviteit van de behandeling.
 • Regulatie – zelfregulatie – coregulatie van het systeem van het kind.
 • Window of tollerance met betrekking tot regulatie.
 • Wat te doen als osteopaat in relatie tot het kind.
  • Het kind is meer dan zijn lichaam.
  • Psycho-educatie rond zelfregulatie, co-regulatie en zelfzorg aan de ouders geven.
  • Observeer en verwijs correct indien de situatie dit vraagt.
 • Signalen om te verwijzen worden uitgelegd.
 • Het kind in nood en de juiste attitude.

Sessie 13: Hoofpijn en EHBO voor kinderen

Maika Debisschop MSc. Ost.:  Hoofdpijn – Trauma.
Vrijdag 08.30-18.30 uur

 • Theorie, onderzoek en behandeling bij hoofdpijn toegepast in de osteopathie.
 • Functionele onderzoek en behandelmogelijkheden van de fascia en durale structuren van het centrale zenuwstelsel (bv. posttraumatisch, …).
 • Pathologie, rode vlaggen, safety.
 • Beleid, advies en communicatie. 

Dr De Loof E, pediater en  Dr De Rooze E, Spoedarts: EHBO bij kinderen
Zaterdag 08.30-18.30 uur

Sessie 14: Kind & Gezin - Integratie van de volledige leerstof

Luc Peeters en Wouter van Stee, MSc Ost: klinisch redeneren aan de hand van cases.
Vrijdag 08.30-18.30 uur

 • Iedere student selecteert 2 a 3 interessante cases uit zijn eigen praktijk.
 • Aan de hand van deze cases wordt er begeleid geoefend zoals het kind zich in de praktijk aanbiedt met een concrete hulpvraag:
  • Anamnese.
  • Onderzoek
  • Safety
  • Klinisch redeneren om tot een onderbouwde behandelstrategie te komen
  • Techniek tonen
  • Adviezen
  • Kritische reflectie
 • De docenten begeleiden alle stappen van het consult samen met de klas en dit gebruikmakend van meerdere pedagogische strategiën.
 • Dit is een voorbereiding voor het klinische examen en een kritische reality check van je klinische vaardigheden in voorbereiding van je werk in de praktijk met kinderen. Het is een positieve sessie met als doel al het geleerde te integreren aan de hand van realistische omstandigheden.

Dr De Buysser, Spoedarts: Kind en Gezin:
Zaterdag 08.30-12.30

 • Toelichting van de werking van kind en gezin
 • Niveaus van consultaties:
  • Gewoon standaards consult.
  • Extra opties: Pedagogisch advies
  • Kind in nood:
   • Opvolging signalen.
   • Bescherming kind met signalen
  • Wat verwacht kind en gezin van een osteopaat met betrekking tot
   • Voeding - medicatie - vaccinatie - behandeling - safety
  • Casusbespreking.
  • Discussie-overleg moment

Philippe Wynter, D.O. en Wouter van Stee, MSc. Ost: Cases en integratie
Zaterdag 12.30-18.30 uur

 • Cases
 • Vragen
 • Behandelvoorbeelden