Diploma | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Diploma

Deze Post Academische Module (PAM) leidt niet alleen tot een kennis/skills-optimalisatie met betrekking tot het onderzoeken en behandelen van kinderen maar de student heeft tevens de keuze deze module te besluiten met:

  • Een Master of Science in Osteopathy (MSc.Ost.) – Bucks. 
  • Een “Post Graduate Certificate Pediatric Osteopathy" - Bucks”.
  • Een "Post Graduaat Certificaat Osteopathie bij kinderen" - IAO".

Bijscholingspunten

We vragen altijd accreditatiepunten aan bij de verschillende beroepsverenigingen. Van zodra we punten krijgen toegekend, wordt dit hier meegedeeld.

  • BVBO: 220 punten
  • NOF: 112 uur
  • NRO: 35+70 nascholingsuren