Tarieven & subsidies | The International Academy of Osteopathy IAO
 

Tarieven & subsidies

De prijs bedraagt 495€ per lesmodule van 2 dagen. Het is niet mogelijk om je in te schrijven voor één bepaalde module afzonderlijk. De PAM, dus de 14 modules samen, vormt een geheel en aan het eind behaal je de unieke Britse Master of Science in Osteopathy.

De prijs voor de examenmodule is 250 euro per jaar voor hen die kiezen om een diploma van de IAO, of het pediatric certificate of de master te behalen.

De prijs voor de thesisbegeleiding bedraagt 260 euro voor hen die het mastertraject kiezen.

De prijs voor een advies van de ethische commissie, indien nodig bedraagt 250 euro.

Je schrijft je telkens in voor een jaar (= 7 modules). Je inschrijving is pas volledig van zodra we je betaling ontvangen hebben. 

Subsidies / Educatief verlof

Bovendien kunnen Vlamingen gebruik maken van de kmo-portefeuille en is deze PAM erkend voor educatief verlof voor iedereen die werkt in België.