• Neue Perspektiven im Berufsleben nötig? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
 • In need of new perspectives in your professional life? We will help you!
 • Besoin de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle? Nous vous aiderons volontiers!
 • Behoefte aan nieuwe perspectieven in je professionele leven? Wij helpen je graag verder!
The International Academy of Osteopathy » NL » Post Academische Modules » PAM Praktische Neurologie, van Casuïstiek naar Praktijk

PAM Praktische Neurologie, van Casuïstiek naar Praktijk.

Hier inschrijven

Docent

Koen Groot Zwaaftink, MSc.Ost. heeft na zijn opleiding fysiotherapie, osteopathie gestudeerd aan de International Academy of Osteopathy.

Naast zijn werk als osteopaat is hij werkzaam als docent aan de International Academy of Osteopathy. Sinds 2010 doceert hij met veel enthousiasme de vakken klinische neurologie en craniale zenuwen in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Hij heeft een master-onderscheiding in de osteopathie en studeerde af op autonome reacties na een spinale manipulatie of mobilisatie. Middels diverse nascholingen en cursussen heeft hij zich gespecialiseerd in de neurowetenschappen, neurodynamica en functionele neurologie.

Inhoud

Tijdens deze praktische, evidence-based module worden onderwerpen vanuit de neurologie  besproken aan de hand van casuïstieken. Op deze wijze kan je direct de koppeling maken naar de praktijk. Alleen osteopathisch relevante onderwerpen worden besproken.

Zoals: hyperactief segment - neurofysiologie van een manipulatie - nociceptie en pijn – sensitisatieprocessen – tonusregulatie - neurogene entrapments - interpretatie van neurologische testen, onderzoek en neurodynamica.

Gedurende de module gaan we ook praktisch aan de slag met:

 • Palpatie van zenuwen;
 • Neurodynamica;
 • Onderzoek en behandeling van perifere entrapments;
 • Neurologische testen (SLR, Slump, et cetera);
 • Standaard neurologisch onderzoek.

Ook het autonome zenuwstelsel komt tijdens de module ruim aan bod. Alleen stimulatie of inhibitie van viscera door de orthosympathicus of parasympathicus is een te simplistisch concept. Aan de hand casuïstieken worden neurofysiologische en visceraal fysiologische reacties besproken en geïntegreerd in het osteopathisch denken. Tevens is er aandacht voor de rol van het autonome zenuwstelsel tijdens ontstekingsprocessen, oedeemproductie en nociceptie.

Om het te vereenvoudigen krijg je overzichtelijke, evidence-based uitgewerkte schema’s aangereikt. 

Zoals:

 • Perifiere entrapmentplaatsen;
 • Indeling en interpretatie neurologisch onderzoek;
 • Neurodynamica;
 • Indeling autonome zenuwstelsel;
 • Neurologisch-fysiologische reacties viscera.

Leerdoelen

 • Begrip van neurofysiologische reacties op gebied van hyperactief segment, manipulatie, tonusregulatie, sensitisatieprocessen, neurodynamica, perifere entrapments en autonome zenuwstelsel.
 • Integreren van opgedane kennis middels ‘case-based’ leren en (groeps-)discussies.
 • Oefenen van praktische vaardigheden op gebied van palpatie, neurodynamica, neurologisch onderzoek en perifere entrapments.
 • Een brug slaan tussen de theorie en de osteopathische praktijk. Osteopathische implementatie van kennis.

Doelgroep

Osteopaten DO en/of MSc.Ost.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 30.

Wanneer?

 • 25 augustus 2022: 8.30 – 18.00.
 • 26 augustus 2022: 8.30 – 18.00.

Fee

545€, koffie en lunch inbegrepen.

Hier inschrijven

Accreditaties

Worden bij de beroepsfederaties in België en Nederland aangevraagd.

Certificaat

Deelnemers krijgen het certificaat "Praktische neurologie".

Taal

Nederlands.

Adres:

IAO-campus "Portalis" - Bollebergen 2B, 9052 Ghent, Belgium.