• Neue Perspektiven im Berufsleben nötig? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
  • In need of new perspectives in your professional life? We will help you!
  • Besoin de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle? Nous vous aiderons volontiers!
  • Behoefte aan nieuwe perspectieven in je professionele leven? Wij helpen je graag verder!

Therapie

In onze Clinic in Gent kan je gratis behandeld worden.

De behandeling begint altijd eerst met een gesprek. De osteopaat zal niet alleen vragen naar de klachten, hij zal ook informeren naar medische voorgeschiedenis en eventuele andere medische behandelingen.

Daarna stelt de osteopaat een klinisch bilan op: hij zal je manueel onderzoeken en houdt rekening met andere medische gegevens. Pas dan zal de osteopaat beslissen of hij/zij je wel of niet kan behandelen. Indien niet zal hij je doorverwijzen naar de huisarts.

De behandeling zelf is enkel en alleen gebaseerd op zachte manuele technieken. De osteopaat schrijft nooit medicijnen voor en gebruikt geen invasieve technieken (inspuitingen, chirurgie, ...).

Na de behandeling heeft het lichaam tijd nodig om te reageren op de technieken. Meestal wordt minstens een week gewacht tussen twee behandelingen in.

In veilige handen!